CXN_120712_1981_Grumman EA-6B Prowler (Chuyên cơ tìm và hủy Radar phòng không 52 triệu usd)

Châu Xuân Nguyễn

Đây là loại phi cơ tìm (phá sóng) và đánh SAM missile sites (Anti-Aircraft Artillery AAA).

Loại này dùng để tiêu diệt những ổ SAM của người láng giềng, giá 52 triệu usd, Vinashin tham nhũng 4 tỉ usd (mua được 77 chiếc máy bay này).

http://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_EA-6B_Prowler

———–

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pjjWtkW6EgY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s