CXN_Một triệu usd/quả, Mỹ dùng khoảng hơn 100 quả Tomahawk này trước khi tấn công Khadaffy (diệt những dàn SAM)

Châu Xuân Nguyễn

Dưới đây là 2 video, cái thứ nhất là Belgium Air Force bomb 1 phát phi cơ của Khadaffy . Cái video thứ nhì là nhiều loại hỏa tiển Tomahawk

Trước khi phi cơ đồng minh bay vào Lybia, từ Địa Trung Hải, Mỹ lob vào hơn 100 quả Tomahawk (TLAM) từ tàu vào mục tiêu trong đất liền này làm chết luôn hệ thống phòng không của Khadaffy. Từ đó phi cơ của Nato bay oanh tạc Tanks của Khadaffy như chốn không người. (Vinashin và 3 Dũng tham nhũng 4 tỉ usd, mua được 4000 quả này đó).

Độ chính xác của Tomahawk dùng hệ thống Tercom (Terrain contour mapping) tức là khi vào đất liền, nó dùng dự trữ dữ liệu kỹ thuật số và đo với bề mặt đất liền, nếu 2 dữ kiện trùng hợp là đi đúng đường, nếu không thì HT tự điều chỉnh. Khi gần tới mục tiêu thì một hệ thống hướng dẫn khác đưa HT với sai số từ  nữa thước đến 1 thước đánh vào mục tiêu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s