CXN_060713_2672_Cú hích cho HUD và những tập đoàn trực thuộc Bộ Xây Dựng thôi :Thứ trưởng Xây dựng: ‘30.000 tỷ đồng sẽ tạo cú hích cho địa ốc’

Icon_Symbols_ĐCS_Mao

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

—————-

Châu Xuân Nguyễn

Bây giờ, sau khi triển khai vài ngày thì thấy rằng 90 dân VN đóng thuế lại bị gạt một lần nữa, tiền thuế này không giúp 1 tí gì cho dân nghèo mua nhà xã xội (vì điều kiện chồng chéo) và cũng không giúp gì cho DN BĐS tư nhân có dự án đang xây dở dang, hết vốn.

Chủ yếu BXD lập ra gói cứu trợ này để cứu HUD (vì nhà máy xi măng của chúng hết tiền trả nợ, phải nhờ B Tài Chánh trả dùm) và những Tcty trực thuộc BXD để xây thêm “căn hộ xã hội” trong khi 3 triệu tỉ vón tồn đọng trong BDS gồm 200 ngàn căn hộ vẫn nắm đó, BDS vẫn bế tắc, không ai mua, vốn vẫn bế tắc cho khúc nợ xấu BĐS.

Gói 30 nghìn tỉ cái con khỉ trích:”Ca Chep10:33 Ngày 06 tháng 6 năm 2013

Muốn vay tiền trong gói 30.000.000.000.000 đồng giải cưu bất động sản thì người vay phải đáp ứng rất nhiều điều kiện, nhưng quan trọng nhất vẫn là:
1. Phải là hộ nghèo, thu nhập dưới mức phải đóng thuế TNCN (hiện tại là 4.000.000 đ/tháng, còn sau 01/7/2013 là 9.000.000 đ/tháng).
2. Có thu nhập ổn định đủ điều kiện trả góp lãi và vốn cho ngân hàng (khoảng trên 10.000.000 đ/tháng).
3. Có tài sản thế chấp ngân hàng theo quy định chung (tài sản thế chấp có giá trị gấp khoảng 1,5 lần số tiền vay).
Đúng là . . . đèn cù!!!!!!”(hết trích)

CXN_060413_2656_Càng theo CNXH, Kinh Tế càng bế tắc, không thoát khỏi sau 10 năm nữa: Ngày đầu cho vay mua nhà lãi suất 6%/năm: Chỗ nào cũng vướng

Trích bài 2656 ngày 04.06.2013:”Trích bài báo dưới đây:”lãnh đạo Bộ Xây dựng đã đi dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)”(hết trích).

Trích:”Tôi qua Vietinbank để hỏi, thì họ từ chối cho vay và nói chỉ giải quyết cho hợp đồng mua nhà ký sau thời điểm 7.1.2013 theo thông tư hướng dẫn của NHNN.”(hết trích)

Trích:”Mục đích là của gói tín dụng lần này là hỗ trợ người dân mua nhà từ đó giải quyết hàng tồn kho và giải quyết nợ xấu. Đáng lẽ tiền từ gói tín dụng phải tập trung cho các dự án đang và đã xây dựng hoàn thành thì Bộ lại duyệt cho dự án HUD vay tiền để triển khai dự án khi gói tín dụng chưa có hiệu lực.”(hết trích).”(hết trích).

Tất cả những gói cứu trợ lấy tiền thuế của 90 triệu dân để cứu cho bọn lợi ích nhóm trong chủ nghĩa bè phái (cronyism).http://en.wikipedia.org/wiki/CronyismGovernments are particularly susceptible to accusations of cronyism, as they spend public money. Many democratic governments are encouraged to practice administrative transparency in accounting and contracting, however, there often is no clear delineation of when an appointment to government office is “cronyism”.It is not unusual for a politician to surround him- or herself with highly-qualified subordinates, and to develop social, business, or political friendships leading to the appointment to office of friends, likewise in granting government contracts. In fact, the counsel of such friends is why the officeholder successfully obtained his or her powerful position – therefore, cronyism usually is easier to perceive than to demonstrate and prove. However, “The practice of favoritism based on relationships and connections – rather than someone who demonstrates top credentials and well-suited experience – ultimately results in vastly inferior government service to the public.”[1]In the private sector, cronyism exists in organizations, often termed “the old boys club” or “the golden circle”, again the boundary between cronyism and “networking” is difficult to delineate.[6]

Moreover, cronyism describes relationships existing among mutual acquaintances in private organizations where business, business information, and social interaction are exchanged among influential personnel. This is termed crony capitalism, and is an ethical breach of the principles of the market economy; in advanced economies, crony capitalism is a breach of market regulations, e.g., the Enron fraud is an extreme example of crony capitalism.

Given crony capitalism’s nature, these dishonest business practices are frequently (yet not exclusively) found in societies with ineffective legal systems. Consequently, there is an impetus upon the legislative branch of a government to ensure enforcement of the legal code capable of addressing and redressing private party manipulation of the economy by the involved businessmen and their government cronies.

The economic and social costs of cronyism are paid by society. Those costs are in the form of reduced business opportunity for the majority of the population, reduced competition in the market place, inflated consumer goods prices, decreased economic performance, inefficient business investment cycles, reduced motivation in affected organizations, and the diminution of economically productive activity.[6] A practical cost of cronyism manifests in the poor workmanship of public and private community projects. Cronyism is self-perpetuating; cronyism then begets a culture of cronyism. This can only be apprehended by a comprehensive, effective, and enforced legal code, with empowered government agencies which can effect prosecutions in the courts.

Dịch tiếng VN:
Chính phủ đặc biệt dễ bị cáo buộc cronyism, vì họ chi tiêu công quỹ. Nhiều chính phủ dân chủ được khuyến khích thực hành minh bạch hành chính trong kế toán và ký kết hợp đồng, tuy nhiên, thường là không phân định rõ ràng khi có sự bổ nhiệm nhân viên văn phòng của chính phủ là “cronyism”.

Nó không phải là bất thường đối với một chính trị gia để bao quanh anh ta với cấp dưới có trình độ cao, và cùng với phát triển xã hội, kinh doanh, hoặc tình bạn chính trị dẫn đến các sự bổ nhiệm cho bạn bè, tương tự như vậy trong hợp đồng cấp chính phủ. Trong thực tế, nhờ vào những sự bổ nhiệm này cho bạn bè mà chính trị gia thu được thành công và có vị trí mạnh mẽ của mình – do đó, cronyism (bè phái) thường là dễ dàng cảm nhận hơn là chứng minh. Tuy nhiên, “Việc sự thiên vị dựa trên mối quan hệ và kết nối – chứ không phải là những người có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với sự bổ nhiệm -. Cuối cùng kết quả là dịch vụ chính phủ thua kém và không đạt chuẩn phục vụ cho co công chúng” [1]

Trong khu vực tư nhân, cronyism tồn tại trong tổ chức, thường được gọi là “những bạn bè cũ của câu lạc bộ” hay “vòng tròn vàng”, một lần nữa ranh giới giữa cronyism và “kết nối” rất khó để phân định. [6]

Hơn nữa, cronyism mô tả các mối quan hệ sẵn có giữa những người quen biết lẫn nhau trong các tổ chức tư nhân, thông tin kinh doanh, và tương tác xã hội được trao đổi giữa các nhân viên có quyền lực. Điều này được gọi là tư bản bè phái, và là một sự vi phạm đạo đức của các nguyên tắc của kinh tế thị trường, trong các nền kinh tế tiên tiến, tư bản bè phái là một hành vi vi phạm các quy định của thị trường, ví dụ như, sự gian lận Enron là một ví dụ cực đoan của chủ nghĩa tư bản bè phái.

Với bản chất của chủ nghĩa tư bản bè phái, những hoạt động kinh doanh không trung thực thường xuyên (nhưng không hoàn toàn) được tìm thấy trong các xã hội với hệ thống pháp luật không hiệu quả. Do đó, có một động lực để cơ quan lập pháp của một chính phủ phải đảm bảo thực thi các đạo luật có khả năng giải quyết và khắc phục các thao túng tư nhân của nền kinh tế bởi các doanh nhân có liên quan mật thiết với văn phòng chính phủ.

Cái giá phải trả về kinh tế và xã hội của cronyism là sự thiệt hại cho xã hội. Những cái giá đó bao gồm giảm cơ hội cho những thành phần khác trong nền kinh tế, giảm sự cạnh tranh trên thị trường, giá cả hàng tiêu dùng tăng cao, giảm hiệu quả kinh tế, chu kỳ đầu tư kinh doanh không hiệu quả, giảm động lực trong tổ chức bị cronyism, và sự suy giảm của sản xuất kinh tế [6] Một chi phí thực tế của cronyism thể hiện trong tay nghề kém của các dự án cộng đồng công cộng và tư nhân.. Cronyism được tự tồn; tự phát triển trong cơ cấu và trở thành văn hóa của cronyism. Điều này chỉ có thể tránh được bởi một bộ luật toàn diện, hiệu quả và hiệu lực, với các cơ quan chính phủ được trao quyền truy tố tại tòa án. HẾT PHẦN DỊCH.

CXN: Còn ở VN thì phải cổ phần hoá những tập đoàn trực thuộc bộ hay bỏ tất cả DNNN vì rõ ràng, Nguyễn Trần Nam nầy vận động CP lấy 30 ngàn tỉ, ký với NH, quyết định ai được hưởng lãi suất 6% trong 10 năm, ai không và dưới tay nó là cả một bộ sậu sân sau mà 90 triệu dân VN đóng thuế để tài trợ cho chúng nó làm giàu.

90 triệu dân VN bây giờ phải thống nhất suy nghĩ trong đầu rằng bằng chứng bất tài, tham nhũng, tàn bạo của bọn CS này là quá rõ. Chúng ta hãy tâm niệm cùng nhau xuống đường hàng triệu người VN (thực tế nếu còn 100 ngàn bước xuống đường) là Công An CS không thể đàn áp được, lúc đó sẽ là sức mạnh vô biên để lật bọn này và nếu đồng bào cần tôi trở về giúp nước, tôi sẵn sàng nhưng phải chức lớn để cải cách tất cả, từ quân sự Cảnh sát, giáo dục, Nội vụ, y tế và tất cả dĩ nhiên có Kinh tế và năng cao cuộc sống của đồng bào.

Melbourne
07.06.2013
Châu Xuân Nguyễn

——————————–
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quan-diem/thu-truong-xay-dung-30-000-ty-dong-se-tao-cu-hich-cho-dia-oc-2752855.html

Thứ tư, 15/5/2013 18:42 GMT+7

Thứ trưởng Xây dựng: ‘30.000 tỷ đồng sẽ tạo cú hích cho địa ốc’

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam khẳng định, khi dòng tiền hỗ trợ được ngân hàng triển khai tốt, đúng đối tượng sẽ tạo một cú hích vào phân khúc nhà ở xã hội và nhà giá rẻ, từ đó lan rộng làm ấm cả thị trường bất động sản.

Bên lề lễ lý kết thông tư hướng dẫn Nghị định 02 sáng 15/5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam trao đổi với báo chí về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng.

Thông tư Quy định cho vay về hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 có điểm gì khác so với dự thảo ban đầu thưa ông?

– So với dự thảo thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước thì các đối tượng lần này có mở rộng hơn. Trước đây, người mua nhà xã hội hay nhà thu nhập thấp cần có hợp đồng có xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương đến trình với ngân hàng kèm theo phương án trả nợ thì ngân hàng sẽ cam kết cho vay. Người thu nhập thấp là những người không phải đóng thuế thu nhập.

Lần này có điểm mới là mở rộng đối tượng cho vay đối với người dân mua nhà thương mại có diện tích dưới 70m2 giá bán dưới 15 triệu đồng mỗi m2. Đối với những người mua nhà ở thương mại thì có giới hạn phải có hộ khẩu thường trú, nếu là hộ khẩu tạm trú thì phải đã đóng bảo hiểm ở các doanh nghiệp 1 năm trở lên. Trước mắt chúng ta giải quyết khó khăn cho những người đang sống ở đô thị. Nếu việc làm không khéo sẽ kéo theo việc di dân từ các vùng khác về.

Ngoài ra, gói hỗ trợ dành 30% nguồn vốn để cho các doanh nghiệp xây nhà ở xã hội, thương mại giá rẻ và 70% cho người mua nhà. Như vậy chúng ta vừa tạo ra nguồn cung, vừa tạo ra sức mua để tăng tính thanh khoản làm ấm lên giao dịch thị trường bất động sản ở phân khúc này và lan tỏa sang phân khúc khác.

anh-Nam-1-jpg-1368620077_500x0.jpg
“Tôi khẳng định đối với nhà thu nhập thấp và nhà ở thương mại loại này, không thể có chênh lệch”. Ảnh: Hoàng Lan

Dư nợ cho vay bất động sản khoảng 200.000 tỷ. Gói hỗ trợ 30.000 tỷ chỉ chiếm khoảng 15% tổng dư nợ. Ông nghĩ sao trước ý kiến cho rằng con số 15% là quá nhỏ chưa đủ sức tháo gỡ khó khăn cho thị trường?

– Tôi lại nghĩ đây là con số rất đáng kể. Tăng trưởng tín dụng, dư nợ tín dụng chung của năm 2012 và đặc biệt là 4 tháng đầu năm 2013 rất thấp, thậm chí sau 3 tháng đầu còn âm. Sang tháng 4 mới bắt đầu có tăng trưởng dương. Tăng trưởng tín dụng năm 2013 đặt ra mục tiêu 12%. Như vậy, so với tăng trưởng chung thì con số 15% (30.000 tỷ) còn cao hơn mục tiêu tăng trưởng tín dụng chung của cả nước.

Tất nhiên so với nhu cầu, mong muốn của người dân và doanh nghiệp thì chưa đáp ứng được. Nhưng so với tỷ lệ chung về tăng trưởng tín dụng thì đây là con số rất đáng kể. Nếu dòng tiền này được Ngân hàng Nhà nước và thương mại triển khai tốt, đúng đối tượng thì tôi cho rằng đây là một cú hích vào thị trường bất động sản ở phân khúc nhà ở xã hội và phân khúc nhà giá rẻ quy mô nhỏ tạo ra giao dịch tăng lên, làm ấm lại thị trường cũng như lấy lại lòng tin của xã hội.

Ông bình luận thế nào về thời điểm ra đời thông tư hướng dẫn khi Nghị quyết 02 ban hành từ tháng 1 những mãi tới tháng 5, hướng dẫn về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng mới ra đời?

– Thời điểm thông tư này tôi cho là cũng rất đúng lúc, kinh tế nước ta sau 4 tháng dù gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng chưa đạt được như kế hoạch mong muốn nhưng các tín hiệu cho thấy đang tốt lên. Một số doanh nghiệp thành lập mới, công ăn việc làm tốt lên, đặc biệt trong thị trường bất động sản gần đây, theo chúng tôi cũng như các công ty nghiên cứu thị trường đánh giá, những loại hàng hóa bất động sản sắp hoàn thiện, có thể sử dụng ngay hoặc quy mổ nhỏ giá bán thấp dưới 15 triệu đồng đều thanh khoản tốt.

Nhiều người có khó khăn về nhà ở có nhu cầu thực sự nhưng nguồn lực để mua thì lại khó. Gói hỗ trợ tung ra thời điểm này đáp ứng đúng nhu cầu của người dân đồng thời đánh đúng vào hàng hóa bất động sản cũng như đối tượng cụ thể nên sẽ cộng hưởng vào sự ấm lên của thị trường bất động sản. Các địa phương, doanh nghiệp cũng đang hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương của Chính phủ trong việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở quy mô nhỏ phục vụ những người nghèo, thu nhập thấp nên sẽ có tác dụng cộng hưởng. Tôi đánh giá thông tư ký hôm nay sẽ có tác dụng tốt cho thị trường.

Một số chuyên gia lo ngại sẽ có hiện tượng doanh nghiệp lách luật khai man hợp đồng để tạo sự chênh lệch về giá nhằm hưởng lợi từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng?

– Tôi khẳng định đối với nhà ở thu nhập thấp và nhà ở thương mại loại này, không thể có chênh lệch.

Năm 2012, có 17.000 doanh nghiệp xây dựng kinh doanh thua lỗ, hơn 26.00 trường hợp giải thể hoặc dừng hoạt động. Ông chia sẻ thế nào với doanh nghiệp khi họ kỳ vọng sẽ có gói kích cầu nữa trong bối cảnh khó khăn?

– Trước mắt, quan điểm của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng là giải quyết tốt thông tư vừa được ban hành cũng như cho vay đúng địa chỉ, đúng đối tượng, nhanh, thuận tiện cho các trường hợp được vay. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ theo dõi, đánh giá và tổng kết. Trên cơ sở hiệu quả của việc gói 30.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng sẽ phối hợp để tính toán đồng thời căn cứ vào khả năng, nhu cầu của ngân sách, nguồn vốn cũng như nhu cầu thị trường sẽ có đề xuất mới thêm. Nhưng cũng không loại trừ chúng ta có thể tăng thêm nguồn này.

Hoàng Lan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s