Tổng hợp và thống kê thể diện nhà cầm quyền Lần Thứ Nhất

Tổng hợp thể diện nhà cầm quyền CHXHCNVN qua kết quả tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt
Tổng số phiếu lý thuyết: 23.124 (có 492 cái máy bầu)
Tổng số phiếu hợp lệ : 23.006, lỗi: 118 (không đáng kể)
Tổng số phiếu TNC : 10.156 = 44.15%
Tổng số phiếu TN : 10.318 = 44.85%
Tổng số phiếu TNT : 2.532 = 11.01%
Cộng 100%
Tổng thể là rất tồi tệ, tín nhiệm cao không vượt nổi 45% (tệ),
Tín nhiệm giữa chỉ là 45% (bình quân chủ nghĩa)
Còn TNT thì phụ thuộc hai con số trên.
60-30-10 là đẹp.
Top ten (10 đỉnh) tín nhiệm cao (tốt):
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Phó chủ tịch Quốc hội 372 75,61%
Bà Trương Thị Mai Chủ nhiệm UB CVĐXH 335 68,09%
Ông Trương Tấn Sang Chủ tịch nước 330 67,07%
Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội 328 66,67%
Ông Uông Chu Lưu Phó chủ tịch Quốc hội 323 65,65%
Ông Phùng Quang Thanh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 323 65,65%
Bà Tòng Thị Phóng Phó chủ tịch Quốc hội 322 65,45%
Ông Phan Trung Lý Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật 294 59,76%
Bà Nguyễn Thị Nương Trưởng ban Công tác đại biểu 292 59,35%
Ông Phùng Quốc Hiển Chủ nhiệm UB TC – ngân sách 291 59,15%
 
Bottom ten (10 đáy) tín nhiệm cao (xấu):
Ông Nguyễn Minh Quang Bộ trưởng Bộ TN&MT 83 16,87%
Ông Phạm Vũ Luận Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 86 17,48%
Ông Nguyễn Văn Bình Thống đốc NHNN VN 88 17,89%
Ông Hoàng Tuấn Anh Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL 90 18,29%
Bà Phạm Thị Hải Chuyền Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH 105 21,34%
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến Bộ trưởng Bộ Y tế 108 21,95%
Ông Vũ Huy Hoàng Bộ trưởng Bộ Công thương 112 22,76%
Ông Nguyễn Bắc Son Bộ trưởng Bộ TT&TT 121 24,59%
Ông Nguyễn Thái Bình Bộ trưởng Bộ Nội vụ 125 25,41%
Ông Trịnh Đình Dũng Bộ trưởng Bộ Xây dựng 131 26,63%
 
Top ten (10 đỉnh) tín nhiệm thấp (xấu):
Ông Nguyễn Văn Bình Thống đốc NHNN VN 209 42,48%
Ông Phạm Vũ Luận Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 177 35,98%
Ông Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng Chính phủ 160 32,52%
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến Bộ trưởng Bộ Y tế 146 29,67%
Ông Vũ Huy Hoàng Bộ trưởng Bộ Công thương 128 26,02%
Ông Hoàng Tuấn Anh Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL 116 23,58%
Bà Phạm Thị Hải Chuyền Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH 111 22,56%
Ông Nguyễn Minh Quang Bộ trưởng Bộ TN&MT 104 21,14%
Ông Trịnh Đình Dũng Bộ trưởng Bộ Xây dựng 100 20,33%
Ông Đinh La Thăng Bộ trưởng Bộ GTVT 99 20,12%
Bottom ten (10 đáy) tín nhiệm thấp (tốt):
Bà Trương Thị Mai Chủ nhiệm UB CVĐXH 6 1,22%
Ông Trần Văn Hằng Chủ nhiệm UB Đối ngoại 9 1,83%
Ông Nguyễn Kim Khoa Chủ nhiệm UB Quốc phòng – an ninh 9 1,83%
Ông Phùng Quốc Hiển Chủ nhiệm UB Tài chính – ngân sách 11 2,24%
Ông Nguyễn Hạnh Phúc Chủ nhiệm VPQH 12 2,44%
Bà Nguyễn Thị Doan Phó chủ tịch nước 13 2,64%
Ông Uông Chu Lưu Phó chủ tịch Quốc hội 13 2,64%
Ông Phùng Quang Thanh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 13 2,64%
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Phó chủ tịch Quốc hội 14 2,85%
Ông Nguyễn Văn Giàu Chủ nhiệm UB Kinh tế 15 3,05%
Mà đó là việc của quốc dân quốc hội, chỉ trộm bình tý thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s