CXN_082913_3015_Bội chi cả năm bằng 25% tổng thu thuế: Bội chi ngân sách 102 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng

 

Icon_Symbols_ĐCS_Mao

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

—————-

Châu Xuân Nguyễn


CXN_072913_2887_Bội chi 25% tổng thu thuế cả nước : Bội chi ngân sách Nhà nước đã lên gần 92.400 tỷ đồng

Ước tính của tôi trong bài 2887 ngày 29.07.13 là 200 ngàn tỉ thì không có sai vì 4 tháng cuối 2013, những gói hoãn giãn thuế tăng bội chi khoảng 35 ngàn tỉ.
Khi chúng nó xoay sở không kịp nữa vì tiền của NH cũng kẹt vì nợ xấu thực rất cao, lúc đó ko có tiền trả lương cho quân đội và côn an, hết ai trung thành và bảo vệ đảng dc nữa thì xem chúng có sống nổi hay không ???
—————————————————-

http://www.vinacorp.vn/news/boi-chi-ngan-sach-102-nghin-ty-dong-trong-8-thang/ct-549652

Bội chi ngân sách 102 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng

Thứ Ba, 27/08/2013, 10:45 RSS Gửi email In tin

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/8/2013 ước tính đạt 563 nghìn tỷ đồng.
Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/8/2013 ước tính đạt 461 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán năm.

Trong số trên, thu nội địa 299,6 nghìn tỷ đồng, bằng 54,9% dự toán năm; thu từ dầu thô 67,3 nghìn tỷ đồng, bằng 68%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 90,3 nghìn tỷ đồng, bằng 54,2%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước là 89,8 nghìn tỷ đồng, bằng 51,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 67,5 nghìn tỷ đồng, bằng 62,8%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 65,1 nghìn tỷ đồng, bằng 54%; thu thuế thu nhập cá nhân 32,1 nghìn tỷ đồng, bằng 58,6%; thu thuế bảo vệ môi trường 7,1 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7%; thu phí, lệ phí 6 nghìn tỷ đồng, bằng 57,7%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/8/2013 ước tính đạt 563 nghìn tỷ đồng, bằng 57,6% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 98,2 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 95 nghìn tỷ đồng, bằng 55,9%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi cải cách tiền lương) ước tính đạt 400,7 nghìn tỷ đồng, bằng 59,4%; chi trả nợ và viện trợ 64,1 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1%.

Như vậy, 8 tháng đầu năm 2013, bội chi ngân sách đạt 102 nghìn tỷ đồng, tương đương với mức bội chi cùng kỳ năm 2012.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tính đến 20/8/2013 tín dụng ước tính tăng 5,4% so với tháng 12/2012; tổng phương tiện thanh toán tăng 8,4%; số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng ước tính tăng 9,5%.

Theo Thủy Điệu
VnEconomy

7 comments on “CXN_082913_3015_Bội chi cả năm bằng 25% tổng thu thuế: Bội chi ngân sách 102 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng

  1. Cách đây vài năm ,huyện huyện tỉnh tỉnh thành thành sắm xe vì tiền thừa bạc thải, nay thì hết rồi chuẩn bị đi xe đạp thồ dọc trường sơn mà trở về cội nguồn sinh ra.

    Like

  2. các GSTS kinh tế vn tham mưu cho TT : ” nếu hết tiền cứ in tiền quyền in tiền trong tay ta mà ” Còn bọn chuyên gia kinh tế tư bản thì cứ la :” in tiền là lạm phát là tội ác ” đúng là âm mưu thâm độc của bọn Việt kiều phản độg . Chúng muốn vn kiệt quệ tài chánh à , còn lâu nhé hảy đợi đấy . Tao in tiền đốt chúng mày còn được mà Tao là TT giỏi nhất đôg nam á mà .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s