CXN_111415_3454_Đồng bào không đóng thuế phí đường cho Tổ Trưởng, nói với họ là Xã Quận mới được quyền thu phí này. Tổ Trưởng nên từ chối trách nhiệm này vì đó ko là trách nhiệm của mình.

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Congly

Chỗ cháu ở cháu giới thiệu hầu hết mọi người đọc trang CXN và kêu gọi mọi người ngừng đóng thuế đường bộ và các loại thuế khác, thế là mọi người hưởng ứng nên bây giờ tổ trưởng vào thu 3-4 lần rồi không được nên chán vào rồi chú à :D

3 comments on “CXN_111415_3454_Đồng bào không đóng thuế phí đường cho Tổ Trưởng, nói với họ là Xã Quận mới được quyền thu phí này. Tổ Trưởng nên từ chối trách nhiệm này vì đó ko là trách nhiệm của mình.

  1. tất cả dân đen chúng ta ko đống thuế thì bọn cs lấy gì mà sống,lúc đó sinh ra ăn cướp thì sao đây,ko đống thuế cũng bị cướp còn đóng thuế thì lấy gì sống đây

    Like

  2. khi chính quyền cs sụp đổ mà anh châu làm thủ tướng thì cho em xin một xuất bảo vệ nhé,lương 200 usd thôi,

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s