Đến giữa tháng 3, Việt Nam thâm hụt ngân sách 27,5 nghìn tỷ đồng

 

 

http://ndh.vn/den-giua-thang-3-viet-nam-tham-hut-ngan-sach-27-5-nghin-ty-dong-20140328053329382p145c174.news

Đến giữa tháng 3, Việt Nam thâm hụt ngân sách 27,5 nghìn tỷ đồng

(NDH) Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (GSO), tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến giữa tháng 3 ước đạt 157,1 nghìn tỷ đồng, bằng 20,1% dự toán năm.

Trong số này, thu nội địa ước đạt 109,9 nghìn tỷ đồng, bằng 20,4%; thu từ dầu thô đạt 20,5 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 26,1 nghìn tỷ đồng, bằng 16,9%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 34,8 nghìn tỷ đồng, bằng 18,9% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 25,6 nghìn tỷ đồng, bằng 22,9%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 24,2 nghìn tỷ đồng, bằng 22,6%; thuế thu nhập cá nhân 10,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,8%; thuế bảo vệ môi trường đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, bằng 18,5%; thu phí, lệ phí đạt 2 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6%.

 

Tổng chi ngân sách từ đầu năm đến ngày 15/3 ước đạt 184,6 nghìn tỷ đồng, bằng 18,3% dự toán năm.

Trong số đó, chi đầu tư phát triển đứng ở mức 28,8 nghìn tỷ đồng, bằng 17,7%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể ước khoảng 132,1 nghìn tỷ đồng, bằng 18,8%; chi trả nợ và viện trợ khoảng 23,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7%.

Theo tính toán của NDH.vn, bội chi ngân sách của Việt Nam đến giữa tháng 3 ước khoảng 27,5 nghìn tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán năm.

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước của Quốc hội, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước của Việt Nam năm 2014 dự kiến đứng ở mức 782.700 tỷ đồng, tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.006.700 tỷ đồng, mức bội chi ngân sách là 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% GDP.

Trung Nghĩa – Người Đồng Hành

 

 

One comment on “Đến giữa tháng 3, Việt Nam thâm hụt ngân sách 27,5 nghìn tỷ đồng

  1. Tiền nhiều quá đây , có ai muốn mượn hôn ? Tụi tui cho mượn lấy lãi rất thấp đây , mại dzô ! Trời ơi ! sao hổng có ai chịu mượn hết vậy nè !

    PetroTimes – Ngân hàng mang tiền đi bán… rong

    Không chỉ bất động sản mà giờ, ngân hàng đang loay hoay tìm kiếm đầu ra cho nguồn vốn đã huy động đến nỗi cán bộ tín dụng và cả lãnh đạo ngân hàng giờ cũng phải đôn đáo chào mời, tìm kiếm khách hàng để cho vay vốn…..

    http://petrotimes.vn/news/vn/kinh-te/ngan-hang-mang-tien-di-ban-rong.html

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s