CXN_041414_4653_5 năm, khoảng thời gian ngằn ngủi để hạ gục đế chế tàn bạo khác máu cs tồn tại gần 90 năm. cs ĐANG GIẪY MẠNH, ĐẠP MẠNH, HẤP HỐI GẤP GÁP. (MTGPMN)

Sáng ngày 30.4.75, Lính Dù ở Ngã Tư Bảy Hiền và Lăng Cha Cả vẫn bắn tiêu diệt xe tăng của cộng quân. QLVNCH đánh tới giờ phút cuối của cuộc chiến

Sáng ngày 30.4.75, Lính Dù ở Ngã Tư Bảy Hiền và Lăng Cha Cả vẫn bắn tiêu diệt xe tăng của cộng quân. QLVNCH đánh tới giờ phút cuối của cuộc chiến

  1. 5 năm, khoảng thời gian ngằn ngủi để hạ gục đế chế tàn bạo khác máu cs tồn tại gần 90 năm.
    cs ĐANG GIẪY MẠNH, ĐẠP MẠNH, HẤP HỐI GẤP GÁP. Nhiệm vụ trước mắt là hợp tác với AC để tiễn đưa nó theo hồ, đồng, chinh, giáp càng sớm càng tốt. AC hãy sớm TẶNG đcsVN VIÊN ÂN HUỆ ĐI, ĐỪNG ĐỂ CHUNG CO GIẬT LÂU MÀ TỘI NGHIỆP.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s