CXN_041414_4654_Có thể nói đây sẽ là trận huyết chiến cuối cùng giữa 2 đối thủ đại diện cho 2 trường phái khác nhau: đcs đại diện cho sự nghèo đói, bất công, và tàn độc; CXN đại diện cho sự hy vọng, thay đổi và văn minh cho dân tộc Việt. (Lê Công)

Hãy nghe kỹ bài hát này (Cục Chính Huấn), ra đời sau Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 và trước Hiệp Định Paris 23.01.1973, giai đoạn mà Hoa Kỳ qua Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Cộng Sản Bắc Việt tại bàn Hội đàm, áp lực cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu phải nhường đất cho MTGPMN, chấp nhận liên hiệp với MTGPMN và thành phần thứ 3 của Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm v.v..Bài này rất đúng tâm trạng của CXN thời điểm này.
youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sz_UZSpHtWA

Nhận thấy cs bắt buộc phải sử dụng đến các con cờ chủ lực rồi. Các tù nhân được thả (để tạo vỏ bọc) thì đã và đang bắt đầu lên tiếng (giống như virus Sida chui ra khỏi vỏ bọc):

PCD thì với kế hoạch dân oan gì đó (kế hoạch cũng khủng lắm) với mục đích đưa nhóm 72 lên nắm quyền;

LTL với con đường VN đi lòng vòng định gom phong trào DC thành 1 mối.

LCĐ, sau 1 thời gian phục kích, nay kêu gọi 1 cộng đồng dân sự (chỉ 1 mình LCĐ hiểu khái niệm đó mà thôi vì trên thế giới từ 1000 năm nay chưa có) với mục đích hạ nhiệt phong trào nổi dậy của nhân dân.

CHHV, với chỉ thị mật sang Mỹ, đang dò xét quân tình địch ta, đợi thời cơ thì gôm các “dũng sĩ chống cộng” hải ngoại về 1 mối

NT Trung thì tuyên bố là có thể bỏ cuộc tranh đấu (xem xét việc ra nước ngoài để học tập và làm việc) nhưng “đang cần thời gian để nắm bắt tình hình” : cũng chỉ là phục binh mà thôi.

Sẽ còn nhiều con cờ khác nữa (THDT…)

Trong khi đó thì những nhà tranh đấu tích cực khác như Bùi Hằng, Điếu Cày, Tạ Phong Tần… thì không biết ngày nào ra. Mấy vị này mà ra thì đảm bảo 24 giờ sau sẽ có mặt tại những nơi dân nổi lên chống cường quyền ngay chứ không “cần thời gian để nắm bắt tình hình” đâu: tranh đấu thực sự là phải như vậy: viện binh như cứu hỏa mà.

Nay mục tiêu của chúng bắt đầu nhắm vào cá nhân CXN, trang mạng thì chúng nó đanh lâu rùi nhưng chẵng hề hấn gì, bắt đầu với email của LTL.

Điều này chứng tỏ CXN đang là đối trọng nặng ký nhất của ĐCS rồi,

Trong trận chiến này đcs huy động đội quân các con cờ dân chủ dỏm. tù nhân LT dỏm.
CXN thì có CLB CXN và nhóm người Việt vì dân tộc Việt với sự ủng họ của 90 triệu dân Việt

Có thể nói đây sẽ là trận huyết chiến cuối cùng giữa 2 đối thủ đại diện cho 2 trường phái khác nhau: đcs đại diện cho sự nghèo đói, bất công, và tàn độc; CXN đại diện cho sự hy vọng, thay đổi và văn minh cho dân tộc Việt.

Đồng bào ơi! ai có cuốc dùng cuốc, có xẻng dùng xẻng, có súng dùng súng, có bom xăng dùng bom xăng…hãy ủng hộ CXN toàn lực trong cuộc chiến cuối cùng này vì tương lai của chính chúng ta

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s