CXN_041614_4714_Tứ năm 1930 thì nước Nhật đã biết học ở Phương Tây cách ăn mặc gọn gàng chứ không luộm thuộm như trong mấy bộ phim Bao Công hay Khang Hy..(GPCXN)

Cờ bay Cổ Thành Quảng Trị (chiến thắng tái chiếm cổ thành ). 81 ngày CSBV chiếm đóng, 81 đại đội CSBV bỏ mạng tại cổ thành (120 lính/đại đội). Mùa Hè đỏ lửa, tái chiếm bởi TQLC QLVNCH và Dù ngày 16.09.1972 (đảo ngược với ngày QLVNCH 19.06) https://www.youtube.com/watch?v=Sq1yJl_lcTc

Giờ này mà còn học ở Phương Đông là học của thằng Tàu Phù thì có mà chết đói nhăn răng.Tứ năm 1930 thì nước Nhật đã biết học ở Phương Tây cách ăn mặc gọn gàng chứ không luộm thuộm như trong mấy bộ phim Bao Công hay Khang Hy..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s