CXN_041614_4715_Một người Bộ Đội bước chân vào Sài Gòn ngày 30.04.1975: Những suy nghĩ, trăn trở về tình trạng của Nước Việt hiện nay . Tôi nghĩ chắc sẽ có ích vì đó là những suy nghĩ, trăn trở rất lâu của tôi về nguyên Nhân, về giải pháp….để Nước Việt có thể thoát khỏi tình trạng thê thảm như hiện nay của một người YÊU NƯỚC VIỆT và đã hơn 60 năm được/ bị sống dưới chế độ của lũ Việt gian CS(GPCXN)

Xuất Quân   https://www.youtube.com/watch?v=rcmewCwA8mc

Anh Châu kính, Cám ơn Anh. Hẹn trao đổi tiếp với Anh. Những suy nghĩ, trăn trở về tình trạng của Nước Việt hiện nay . Tôi nghĩ chắc sẽ có ích vì đó là những suy nghĩ, trăn trở rất lâu của tôi về nguyên Nhân, về giải pháp….để Nước Việt có thể thoát khỏi tình trạng thê thảm như hiện nay của một người YÊU NƯỚC VIỆT và đã hơn 60 năm được/ bị sống dưới chế độ của lũ Việt gian CS. Thân kính

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s