CXN_041614_4717_Chũ nghĩa cộng đồng của thằng cs nòi đời F3 LCĐịnh là chiếc bánh vẽ từ công thức của chó hồ để lại.Đồng bào ta chớ lầm!(GPCXN)

Trên đầu súng  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ocy1RvrlaGo

 


Suy tư trăn trở của @Nguyenvan cũng là nổi đau của dân tộc VN từ ngày thằng chó hồ đem cái chũ nghĩa cs chết bằm về dụ dổ và cưỡng hiếp dân Việt.
Rút kinh nghiệm,lũ cs Pắc bó há miệng ra,dân mình hãy nói không với chúng dù bất cứ hình thức nào do vẽ ra.
Chũ nghĩa cộng đồng của thằng cs nòi đời F3 LCĐịnh là chiếc bánh vẽ từ công thức của chó hồ để lại.Đồng bào ta chớ lầm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s