CXN_041614_4720_Anh C. có tâm với đất nước dân tộc đem những tinh hoa của thế giới giúp nước giúp người dân Việt được khai sáng trong thế kỷ mới là hợp thời hợp thế nhất nếu anh không lãnh đạo được đất nước thời HCS thì sẽ là ” Một sai lầm của dân tộc ” một lần nữa được lập lại(GPCXN)

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eaKlsoVvWTE

Nhìn những đứa trẻ 3 hay 5 tuổi chạy bộ trối chết tránh đạn pháo B40 của Cộng sản Bắc Việt tấn công Quảng Trị qua ngã Cầu Hiền Lương tháng 4.1972. Tài xế xe đò bị đạn, hành khách úa ra chạy trốn B-40. Chị nó xách giỏ hối hả đi trước, 1 bé gái chừng 3 hay 4 tuổi cõng đứa em bé chạy bộ theo sau. Đó là cộng nô đấy đồng bào ah ??? Hãy lật đổ chúng và dựng một CP Hậu CS, người dân VN sẽ hết thống khổ..Ai là kẻ xâm lăng ??? Nếu dân miền Nam bị Mỹ Nguỵ kiềm kẹp thì tại sao không vui mừng chào đón Bộ Đội giải phóng từ Bắc vào Quảng Trị, CSBV chiếm quảng Trị từ tháng 4.1972 đến 16.09.1972, 5 tháng và nếu đồng bào “được giải phóng khỏi kiềm kẹp Mỹ Nguỵ” muốn theo chân Bộ Đội rút về Bắc VN thì chắc chắn rằng Bộ đội sẽ sẵn sàng giúp đở, có ai ở lại rồi trở ra Bắc sông Mỹ Chánh từ tháng 4.1972 đến 30.05.1975 hay không ??? Chắc là không !!! Người miền Nam tởm bọn cộng nô này lắm rồi ….

  1. Những lời nói của những thằng con bộ trưởng ,của chủ tịt cuốc hội vừa rồi mà chúng ta ” bị ” nghe đã đủ nói lên não trạng của tầng lớp vừa hồng vừa chuyên như thế nào rồi . Đã từng học ăn học nói nhưng chả ra làm sao vậy sự giáo dục của bọn cộng nô đang đè lên đầu dân tộc bằng những dối trá lừa gạt tầm thường phải nói là hạ cấp thì tìm đâu ra tinh hoa dân tộc.
    Anh C. có tâm với đất nước dân tộc đem những tinh hoa của thế giới giúp nước giúp người dân Việt được khai sáng trong thế kỷ mới là hợp thời hợp thế nhất nếu anh không lãnh đạo được đất nước thời HCS thì sẽ là ” Một sai lầm của dân tộc ” một lần nữa được lập lại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s