CXN_041614_4723_Tài thứ 3 là không hiểu tí tẹo gì về các chủ nghĩa đã qua, không hề bị áp bức thật sự, mà đã tạo ra được cái chủ nghĩa cộng đồng đầu tiên trong vũ trụ. Cái chủ nghĩa cộng đồng mà cs tiếp tục tham nhũng, tiếp tục ăn cướp của dân, còn dân thì vẫn tiếp tục bị bóc lũm, bóc nuốt tàn nhẫn.(GPCXN)

Xuất Quân   https://www.youtube.com/watch?v=rcmewCwA8mc

One comment on “CXN_041614_4700_Xin mấy thằng cộng sản F3 đừng dùng chúng tao làm con chuột bạch để thí nghiệm, chúng tao đã khổ quá nhiều rồi chỉ muốn được ứng dụng một mô hình đã có sẵn mà thành công qua nhiều thế kỷ là CNTB của các nước phương tây (CNCĐ)”

Cái “chủ nghĩa cộng đồng” của mấy thằng cộng sản F3 nghe quá buồn cười.
Như 4 đứa trẻ lên ba phát biểu ngây ngô rằng lớn lên tao sẽ là tổng thống Mỹ.
Bốn thằng cs F3 nầy có tài là mới bắt đầu hoạt động thì bị chộp cổ ngay vào tù. Tài thứ 2 là ở tù mà vẫn không khổ (không bị công an đánh chết như Ngô Thanh Kiều). Tài thứ 3 là không hiểu tí tẹo gì về các chủ nghĩa đã qua, không hề bị áp bức thật sự, mà đã tạo ra được cái chủ nghĩa cộng đồng đầu tiên trong vũ trụ. Cái chủ nghĩa cộng đồng mà cs tiếp tục tham nhũng, tiếp tục ăn cướp của dân, còn dân thì vẫn tiếp tục bị bóc lũm, bóc nuốt tàn nhẫn. Bốn thằng cs F3 nầy đâu có biết cảnh khổ của tù cải tạo, chẳng qua là bốn thằng cha của chúng để cs răn dạy chúng mà thôi; và bây giờ thì chúng đã nghe theo sự răn dạy đó. Nói cho bốn thằng cs F3 nầy biết: lừa dối dân như Hèn Chó Minh là đại tội, và bốn thằng cha của bây cũng phải đền tội.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s