CXN_041614_4725_Người phi thường có bộ óc phi thường còn bọn F3 CS này có bộ não bất bình thường(GPCXN)

Thề Không phãn bội quê hương  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sz_UZSpHtWA

 

  1. Người phi thường có bộ óc phi thường còn bọn F3 CS này có bộ não bất bình thường do hậu quả gien di truyền ,dẫu mặc áo quần đội mủ cũng không che hết lông lá và cái đuôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s