CXN_041614_4727_TOÀN DÂN VIỆT NAM HẢY TIÊU DIỆT CỘNG SẢN VIỆT NAM !!! ĐÃ ĐẢO TẬP QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM THAM NHŨNG VÀ ĐÊ HÈN!!! (GPCXN)

Xuất Quân   https://www.youtube.com/watch?v=rcmewCwA8mc

 1. 1-Chế độ cộng sản là chế độ độc tài ,cơ chế vận hành về kinh tế của chế độ cộng sản là cơ chế không tưởng và cục bộ ,Nó luôn thải sinh ra những tệ nạn kinh tế như lạm phát và tệ nạn xã hội nguyên thuỹ cấp …và nhất là nó đưa mục đích nhân sinh của dân tộc theo chiều hướng tiêu cực về cộng đồng xã hội.Ngày nay trên thế giới đâu còn nhiều quốc gia nào theo chủ thuyết không tưởng như chủ nghĩa cộng sản nữa ,chỉ còn lại một số nước theo và nêu rõ bản chất lý tưởng đất nước họ như Cuba,Trung quốc.
  2- “Cộng sản việt nam là một nước kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa “,vừa nghe qua là mọi người chúng ta muốn chửi vào đầu của mấy thằng tập quyền Hà nội,bọn cộng sản này phát minh từ ngữ cao siêu quá ,cao siêu đến mức độ 1 quốc thể định hướng mà còn sai cơ bản thì rõ ràng bọn cộng sản đang chơi chữ sau năm 1991,sau khi “quan thầy “Liên Bang xô viết “đã không còn “bảo kê”,Bây giờ xoay qua “bợ đít” Trung cộng để tìm lối thoát kinh tế…nhưng đến nay 2014 thì kết quả tập đoàn tham nhũng cộng sản việt nam nợ nước ngoài,nợ chứng khoán lên đến con số ….chỉ còn tính đấn đường cao bay xa chạy…..
  3-Cộng sản việt nam là tập đoàn tham nhũng và đê hèn,gian xảo nhất lịch sử nhân loại
  Dân tộc Việt nam chỉ có tiêu diệt cộng sản thì mới có ánh sáng cho đất nước việt nam.
  TOÀN DÂN VIỆT NAM HẢY TIÊU DIỆT CỘNG SẢN VIỆT NAM !!!
  ĐÃ ĐẢO TẬP QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM THAM NHŨNG VÀ ĐÊ HÈN!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s