CXN_050714_4967_Phân biệt rõ ràng bọn dân chủ dởm csvn, không tin theo bọn chó csvn trong bất cứ trường hợp nào, tránh khổ nạn ” tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa” (GPCXN)

 

Một người lính Mỹ ở Afghanistan, bận quần áo trận sẵn sàng giết địch nhưng vẫn thương yêu và chăm sóc 1 con mèo con, Mỹ là thế, bất cứ chuyện gì cũng rạch ròi, bảo ve65 đất nước thì phải gết gặc, nhưng tình người vẫn là tình người (ngay cả chăm sóc cho địch bị thương gần chết)..http://chauxuannguyen.org/2014/04/19/cxn_041914_4770_ho-da-do-mau-khong-vi-tu-do-dan-chu-cho-dan-toc-ho-ma-cho-1-dan-toc-hoan-toan-xa-la-voi-ho-vn-ho-do-mau-de-ngan-chan-lan-song-do-goi-la-cong-san/

Một người lính Mỹ ở Afghanistan, bận quần áo trận sẵn sàng giết địch nhưng vẫn thương yêu và chăm sóc 1 con mèo con, Mỹ là thế, bất cứ chuyện gì cũng rạch ròi, bảo ve65 đất nước thì phải gết gặc, nhưng tình người vẫn là tình người (ngay cả chăm sóc cho địch bị thương gần chết)..http://chauxuannguyen.org/2014/04/19/cxn_041914_4770_ho-da-do-mau-khong-vi-tu-do-dan-chu-cho-dan-toc-ho-ma-cho-1-dan-toc-hoan-toan-xa-la-voi-ho-vn-ho-do-mau-de-ngan-chan-lan-song-do-goi-la-cong-san/


2 comments on “CXN_043014_4899_Nổi dậy chống cướp đất và CA giết người: Châu Xuân Nguyễn xin đội ơn những bà Miền Nam can cường biểu tình ở Sài Gòn ngày 29 và 30.4.2014 (MTGPMN)”

 1. Nhân dân tinh ý sẽ phát hiện ra những thằng dân chủ dởm sẽ không phê phán mà còn ca ngợi thằng chó Trương Tấn Sang nham hiểm đó là bọn trí thức 72 đứng đầu là thằng Nguyễn Đình Lộc, Nguyễn Quang A v v … và những thằng khác như Phạm Viết Đào, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Chí Dũng, v v… Tất cả những thằng nào mà né tránh phê phán những thằng lãnh đạo csvn thì chứng tỏ nó là bọn dân chủ cuội và phe nhóm chứ không phải vì lợi ích chung của dân tộc. Nhân dân ta phải thống nhất:

  1/ Phân biệt rõ ràng bọn dân chủ dởm csvn, không tin theo bọn chó csvn trong bất cứ trường hợp nào, tránh khổ nạn ” tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”

  2/Cố gắng không tuân lệnh chỉ đạo của bọn chó csvn trong mọi trường hợp

  3/ Cố gắng không đóng thuế hoặc kéo dài việc đóng thuế và các loại từ thiện mơ hồ. Hiện nay có rất nhiều sư và nhà chùa lợi dụng đạo Phật để quyên góp tiền nhưng chi tiêu thì rất mập mờ. Bọn chó csvn thu quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học v v.. rất mù mờ.

  4/Thường xuyên khiếu kiện, khiếu nại, biểu tình trong nước và ngoài nước
  Thống nhất xây dựng đất nước không có bọn chó csvn

 2. Tôi đang làm ở khách sạn nên biết bọn chó công an csvn đến từng khách sạn để xin tiền 30/04

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s