CXN_051414_5052_Nổi dậy chống cướp đất và CA giết người: video 10 giờ sáng 14 5 14@ Cty giày Duy Hưng Bình Dương bị đốt cháy (MTGPMN)

CSGT móc ví người dân lao động

CSGT móc ví người dân lao động

 

2 comments on “CXN_051414_5052_Nổi dậy chống cướp đất và CA giết người: video 10 giờ sáng 14 5 14@ Cty giày Duy Hưng Bình Dương bị đốt cháy (MTGPMN)

  1. a.C Hải Phòng đã rục rịch!vừa nãy e đuợc tin có hơn chục xe máy toàn thanh niên cầm cờ máu hò reo đi qua các nhà máy của khựa!

    Like

  2. – Khu Q6 SAIGON (china-town) biểu tình lúc 11h rất nhiều xe máy và csgt k cản trở dòng xe
    – Khu cty taiwan BONCHEN đóng cửa nghỉ làm vì sợ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s