CXN_052114_5159_Ai (hay cơ quan nào) làm chủ chiếc xe Ford màu đen 4WD số Kiểm tra 61M.000.05 chính là người hay cơ quan kích động bạo loạn ở Bình Dương, xem phút 4.21 của video của anh Trương Minh Đức sau đây

Multi flags

4 comments on “CXN_052114_5159_Ai (hay cơ quan nào) làm chủ chiếc xe Ford màu đen 4WD số Kiểm tra 61M.000.05 chính là người hay cơ quan kích động bạo loạn ở Bình Dương, xem phút 4.21 của video của anh Trương Minh Đức sau đây

  1. Xe Biển số màu xanh 61M.000.05 giống của Quân đội quá!Nếu vậy thì Quân đội đã kết hợp với lòng dân rồi,biểu tình làm cha con Tàu cộng hoảng loạn rút về nước đông như giặc Nguyên,tiếp theo sẽ là gì ngoài cuộc đảo chính của Quân đội cùng với lòng dân lật đổ cđcs bắt giam các tên chóp bu csvn bán nước tuyên bố giải thể ngay cđcsvn thành lập chính phủ mới đa nguyên đa đảng….. kêu gọi Quốc tế ủng hộ…………..

    Like

  2. xe này của chính quyền tỉnh bd có cả loa phóng thanh họ nhận chỉ thị từ đâu???bắt chủ xe là ra tất cả./.

    Like

  3. Xe biển xanh cũng có thể là xe công quyền, xe dùng cho các cơ quan chính phủ, hành chính sự nghiệp. Biết đâu từ một sở nào đó!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s