CXN_060414_5243_Đất nước VN muốn giàu mạnh như Singapore,Thái Lan ..thì phải được điều hành bởi những người có trình độ ,bằng cấp và được đào tạo từ những trường Đại Học danh tiếng nhất thế giới.(GPCXN)

Chính cái thằng chó đẻ Hồ Chí Minh và cái đảng chó của nó phải mang ơn dân tộc Việt Nam đã nuôi dưỡng bọn nó đến ngày nay Ngay cả cái xác ướp của thằng Hồ Chí Minh sau khi chết hàng ngày vẫn tốn tiền của dân VN bảo quản nó .Đối với dân Miền Bắc thì nó dùng chính sách nhồi sọ từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành chỉ biết có thằng chó đẻ Hồ Chí Minh và cái Đảng Cướp CSVN .Đối với dân Miền Nam thì nó dùng chính sách mị dân dụ dỗ những người mơ tưởng về một đất nước VN thống nhất.

Với dân Miền Bắc thì vào những năm 1980 được đi làm thuê bên Đông Âu là thanh niên Miền Bắc sáng mắt ra trước những quốc gia Công Sản nhưng dân chủ thì kinh tế khác với nước nhà cũng CS nhưng độc tài toàn trị.Nhiều người trốn luôn không trở lại Thiên Đường CSVN.

Với dân Miền Nam thì chỉ một năm sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975 là hàng triệu người vượt biên sẵn sàng chết trên Biển Đông để tìm tự do .Hiện nay con cái của họ được học tại những trường Đại Học danh tiếng và thành đạt giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ nước ngoài như Thủ Tướng Đức là một người gốc Việt Nam …

Bây giờ thì hầu như dân cả nước đều hiểu rõ Cộng Sản là như thế nào…

Một lũ mọi rợ ở hang Pắc Bó mà đòi đem văn minh và thịnh vượng đến cho dân VN là điều không tưởng.

Đất nước VN muốn giàu mạnh như Singapore,Thái Lan ..thì phải được điều hành bởi những người có trình độ ,bằng cấp và được đào tạo từ những trường Đại Học danh tiếng nhất thế giới.
Chỉ có mỗi niềm tin mù quáng vào thằng chó đẻ Hồ Chí Minh và cái đảng Cướp CSVN mà đòi đưa đất nước văn mình được hay sao.

Những cán bộ Cộng Sản mà tôi biết thì họ không bao giờ rèn luyện kiến thức hay học hỏi điều gì khác ngoài niềm tin vào cái Đảng Cộng Sản dù đó chỉ là một đám tham nhũng ,cơ hội,ô hợp kiểu năm cha ba mẹ.Tai họa của dân tộc VN xuất phát từ đây

Thật là một niềm tin mù quáng và lố bịch.Chỉ khi nào Đảng Cộng Sản VN bị lật đổ thì mới dám nói đến chuyện Việt Nam sánh vai với các nước trên thế giới.

One comment on “CXN_060414_5243_Đất nước VN muốn giàu mạnh như Singapore,Thái Lan ..thì phải được điều hành bởi những người có trình độ ,bằng cấp và được đào tạo từ những trường Đại Học danh tiếng nhất thế giới.(GPCXN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s