CXN_060814_5269_SẼ CÓ NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ HẬU CỘNG SẢN. NHƯNG CHÚNG TA PHẢI LUÔN NÊU CAO TINH THẦN THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT ĐỂ XÂY DỰNG LẠI ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC TỪ NHỮNG THƯƠNG ĐAU DO BỌN CỘNG NÔ GÂY RA. (GPCXN)

Không 1 thằng lãnh đạo CSVN nào từ thằng Hồ cho tới bây giờ đáng xách dép cho 2 cụ Thiệu và Cụ Diệm, chúng có thể đáng xách dép cho ông Châu thui !!!!

Không 1 thằng lãnh đạo CSVN nào từ thằng Hồ cho tới bây giờ đáng xách dép cho 2 cụ Thiệu và Cụ Diệm, chúng có thể đáng xách dép cho ông Châu thui !!!!

Diệt cộng nô là ưu tiên hàng đầu của Dân tộc ta. Khi đã tiêu diệt chúng xong chúng ta sẽ cho dân chúng thấy những tội ác ghê tởm của bọn cộng nô kể từ ngày thằng hồ chó cướp chính quyền của ông Trần Trọng Kim. Bằng các phương tiện truyền thông công minh, rõ ràng, chúng ta sẽ vạch trần mọi tội lỗi của bọn cộng nô, khuyến khích nhân dân tìm hiểu sự thật về những tội ác của bọn cộng nô đã gây ra, khuyến khích nhân dân tố cáo bọn cộng nô có nợ máu với nhân dân để đưa ra xét xử, yêu cầu dẫn độ bọn cộng nô đầu sỏ bỏ chạy, yêu cầu phong tỏa tài sản của bọn cộng nô ăn cướp được trong nước và gửi tại các ngân hàng nước ngoài, xét xử lại các vụ án oan sai ở tất cả các cấp do bọn cộng nô gây ra.
SẼ CÓ NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ HẬU CỘNG SẢN. NHƯNG CHÚNG TA PHẢI LUÔN NÊU CAO TINH THẦN THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT ĐỂ XÂY DỰNG LẠI ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC TỪ NHỮNG THƯƠNG ĐAU DO BỌN CỘNG NÔ GÂY RA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s