CXN_070514_5524_Chúng gia tăng PR cho PC Dũng để thu gom các nhà rân chủ cuội mà thôi còn rất ít các nhà dân chủ thật thì tắt lịm vì tù CS gông hết sạch rồi do đó tiếng nói của PC Dũng ở SG chỉ là tiếng chim hót trong bụi mận gai mà thôi ! (MMDT,GPCXN)

Phạm Xuân Ẩn, Thiếu Tướng Tình Báo nằm vùng báo chí Mỹ, VNCH suốt thời gian chiến tranh. Phạm Chí Dũng là dc ĐCS bán nước theo got thằng chó đẻ này. http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Xu%C3%A2n_%E1%BA%A8n

Phạm Xuân Ẩn, Thiếu Tướng Tình Báo nằm vùng báo chí Mỹ, VNCH suốt thời gian chiến tranh. Phạm Chí Dũng là dc ĐCS bán nước theo got thằng chó đẻ này.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Xu%C3%A2n_%E1%BA%A8n

Chúng gia tăng PR cho PC Dũng để thu gom các nhà rân chủ cuội mà thôi còn rất ít các nhà dân chủ thật thì tắt lịm vì tù CS gông hết sạch rồi do đó tiếng nói của PC Dũng ở SG chỉ là tiếng chim hót trong bụi mận gai mà thôi ! Dân chúng vẫn có 3 tầng lớp rõ ràng ,trong đó lớp kiếm cơm chiếm đa số nên không có thời gian quan tâm đến nhóm PC Dũng , nhóm quan chức quèn cùng bọn hưu trí với các nhóm CNVC nhà nước thì chỉ mong CS sập vì CSVN ngày nay tham nhũng hết thuốc chữa nên sập là sẽ dẹp hết còn dẹp xong ai lên thì bọn này đéo biết đéo quan tâm chỉ biết 3D chết và Đảng tham nhũng này tiêu là bọn này vui rồi ,nhóm tiếp theo là nhóm trí thức đểu 72 vốn bị Đảng của 3D quản chế cho gì ăn nấy và khi bị đánh là bị cấm la , do đó nhóm này là nhóm cơ hội nhất bọn này lúc nào cũng ra mặt đạo đức giả luôn muốn ” dạy đời ” với nhóm còn lại là dân đen và trí thức thật , Chuyện thu hồi tài sản tham nhũng của các quan chức đương thời lúc nào cũng nóng với 3 nhóm này vì sự ” ganh tỵ ” này có cơ sở có căn cứ đã được nhắc đi nhắc lại từ chính tổng Trọng (NQ TW4)vấn đề là Nó không được làm đến nơi đến chốn vì bởi lẽ Đảng duy nhất lãnh đạo nên … phải im mỏ để ” hô khẩu hiệu ” do vậy toàn dân đều muốn tranh nhau cướp ” tài sản tham nhũng ” của các quan chức về cho …d..â….n . khi đó MTDTGP2 khó có cửa tồn tại và khi CSVN rơi rụng vì phải tuyên bố vỡ nợ quốc gia thì tài sản tham nhũng của CSVN phải là nhân tố cứu đói của nhóm 3 thôi bất chấp hội đoàn dỏm như PCD tỏ ý can thiệp … Do đó 3D và CSVN sẽ chung xuồng lao xuống đáy biển vì bộ mặt của Đảng của 3D đều bị dân chúng hiểu rõ hơn bao giờ hết và chỉ có dấu chấm hết cho 3D và Đảng của nó trong năm 2014 này.

5 comments on “CXN_070514_5524_Chúng gia tăng PR cho PC Dũng để thu gom các nhà rân chủ cuội mà thôi còn rất ít các nhà dân chủ thật thì tắt lịm vì tù CS gông hết sạch rồi do đó tiếng nói của PC Dũng ở SG chỉ là tiếng chim hót trong bụi mận gai mà thôi ! (MMDT,GPCXN)

  1. còn lại nhóm thứ tư là nhóm CLB CXN nhìn thấy tất cả và đang hành đông vì dân vì nước thật sự.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s