CXN_071414_5637_CXN chỉ trả lời theo suy nghĩ logic của CXN thôi, còn thủ đoạn của an ninh CS thì 60 năm sống làm bộ đội CS vào Nam năm 1975 thì các anh phải biết thủ đoạn hơn tôi nhiều: Bài Trả lời một phản biện của Anh Châu CHÍNH XÁC VÀ TUYỆT VỜI, Nước Việt đang Cần, rất Cần những người như Anh Nhiệm vụ Chính của Dân Việt là PHẢI LẬT ĐỔ CSVN Cảnh báo của Anh CXN hoàn toàn ĐÚNG& CẦN THIẾT

Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

22 comments on “CXN_071314_5629_CXN Trả lời lịch sự cho một độc giả thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm và đầy mâu thuẩn khi bênh vực cho Đỗ Thị Minh Hạnh”

Bài Trả lời một phản biện của Anh Châu CHÍNH XÁC VÀ TUYỆT VỜI. Đó là Tất cả những gì Tôi muốn nói trong lúc này sau khi đọc xong 2 bài viết về Vua Gia Long ( từ năm 2003 nhưng không được đăng, phổ biến! ) của cố Giáo sư Sử học Trần Quốc Vượng, đó là MỘT TƯ LIỆU LỊCH SỬ, LỊCH SỬ CHÂN THỰC RẤT CHÍNH XÁC VỀ CẢ MỘT TRIỀU ĐẠI MÀ CÔNG LỚN NHẤT LÀ ĐÃ THỐNG NHẤT, HÌNH THÀNH MỘT NƯỚC VN HÌNH HÀI NHƯ ĐANG HIỆN CÓ ( một mở ngoặc: Mới bị mất một phần đất ở Biên giới phía Bắc, toàn bộ quần đảo Hoàng sa, 1 số đảo của quần đảo Trường Sa do Trung Cộng đánh chiếm với sự đồng loã, quỳ thuận dâng hiến của BÈ LŨ VIỆT GIAN CS đứng đầu là HCM )
Nước Việt đang Cần, rất Cần những người như Anh
Nhiệm vụ Chính của Dân Việt là PHẢI LẬT ĐỔ CSVN
Cảnh báo của Anh CXN hoàn toàn ĐÚNG& CẦN THIẾT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s