CXN_082414_6080_Phạm Chí Dũng là cs nòi AN cs được sự chỉ đạo. của đcs luồn lách che đậy thân phận giả dạng dân chủ nhưng k tiêu diệt cs mà chỉ trao quyền lãnh đạo cho QH gật nhằm lãnh đạo nhân dân VN dài dài ( nhờ đọc trang CXN mới biết rõ về thằng PCD này) . Mấy linh mục, nhà sư biết PCD là cs vẫn bao che ca ngợi , ùa theo tung hô thì mấy ông này đích thị là cs được cài cắm vào chùa ,nhà thờ để thâu tóm giáo dân rồi. Họ chỉ lừa được một số giáo dân thôi làm sao lừa được CXN và mấy chục triệu ng dân Việt thường xuyên đọc trang này. (VC agent, century to change VC)

Nguyễn Trọng Vĩnh_Đổi tên đảng

  • HCM mang cđcs vào đầy ải dân tộc VN, hắn dụ dỗ được 3 triệu ng ĐV đi theo hắn. Những ng này kế nghiệp hồ tặc bán nước cho Tàu, làm tan hoang đất nước. Đến nay nhờ mạng internet ng dân càng hiểu ra cs phải bị tiêu diệt k thể thay thế.

    PCD là cs nòi AN cs được sự chỉ đạo. của đcs luồn lách che đậy thân phận giả dạng dân chủ nhưng k tiêu diệt cs mà chỉ trao quyền lãnh đạo cho QH gật nhằm lãnh đạo nhân dân VN dài dài ( nhờ đọc trang CXN mới biết rõ về thằng PCD này) . Mấy linh mục, nhà sư biết PCD là cs vẫn bao che ca ngợi , ùa theo tung hô thì mấy ông này đích thị là cs được cài cắm vào chùa ,nhà thờ để thâu tóm giáo dân rồi. Họ chỉ lừa được một số giáo dân thôi làm sao lừa được CXN và mấy chục triệu ng dân Việt thường xuyên đọc trang này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s