Tôi muốn biết hay tôi không muốn biết?

1. Tôi muốn biết không chỉ vì tôi muốn biết, mà vì tôi muốn chọn cho mình một chỗ đứng, một thái độ. Tôi muốn biết để tôi chọn lựa.

Và tôi chọn tôi muốn biết để nhớ những điều phải biết
và biết những điều không được phép quên đi.
Tôi sẽ không được phép quên đi mật ước thành đô mà việt cộng chưa bao giờ tỏ lộ.
Tôi sẽ không được phép quên đi tội bác, đảng ăn cướp chính quyền.
Tôi sẽ không được phép quên đi tội bác, đảng giết nông dân trong CCRĐ bằng luật mạnh được yếu thua thời Trung cổ.
Tôi sẽ không quên bác, đảng giết gần 2 triệu mạng người để cưỡng chiếm.
Miền Nam rồi xây dựng đảng 10 lần xảo trá hơn xưa trên cả nước.
Tôi sẽ không quên cuộc đình chiến xảo trá tết Mậu Thân.
Tôi sẽ không quên những chữ ký đại diện cho xảo trá ở hiệp định Paris.
Tôi sẽ không quên đảng xảo trá với người tù cải tạo và xác những thuyền nhân.
Tôi muốn biết để không được phép quên đi bất cứ tội ác nào của đảng.
2. Tôi hôm nay là tổng số những chọn lựa đã có từ hôm qua. Và trước đó.
Tôi chọn tôi muốn biết để nhớ những điều phải biết
và biết những điều không được phép quên đi.
Tôi sẽ chọn làm người câm đứng ngó những xấu xa bẩn thỉu quanh tôi
và quay lưng cúi đầu nhắm mắt?
Tôi sẽ chọn làm người điếc đứng nghe những rên siết của dân tôi từ
quá khứ vọng về?
Tôi sẽ chọn làm người mù để không đọc Tuyên Ngôn Nhân Quyền
và không đọc Danlambao?
Tôi sẽ chọn làm người quay lưng để không thấy những chiếc còng xiết cổ người hàng xóm?
Tôi sẽ chọn làm người gục mặt để không thấy côn binh túm bắt người yêu nước biểu tình?
Tôi sẽ làm người cúi đầu nhìn Quan cướp đất dân Dương Nội?
Tôi sẽ quên đi trận Tiên Lãng, Văn Giang?
Tôi sẽ quên đi cuộc trưng bày cải cách ruộng đất ở viện bảo tàng?
Tôi sẽ quên đi Huế Mậu Thân và những nấm mồ tập thể?
Tôi sẽ quên đi những xác người trên Đại Lộ Kinh Hoàng và quên Bé Napalm?
Không!
Tôi muốn biết để không bao giờ quên bất cứ tội ác nào của đảng.
…. Và tôi phát hiện đảng mắc thêm tội mới: bác, đảng có quá nhiều tội lỗi,
đến nỗi không thể kể hết ra mà không làm rác trang bài.
Thôi tạm ngưng tại đây, cho bác, đảng khất lần này vậy…
3. Tôi sẽ chọn làm con cừu đứng lẫn giữa bầy cừu hay chọn làm người đứng thẳng lưng đối mặt với cường quyền?
Từ chọn “tôi muốn biết” cho đến “đối mặt” còn là một khoảng cách rất xa, nhưng đây là bước khởi đầu…
4. Tôi muốn biết = Tôi lựa chọn.
Tôi sẽ nhớ và tôi sẽ không quên.
Vì tôi biết:
“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing”.(*)
Cái ác, cái xấu, cái đê tiện, cái bẩn thỉu, cái xảo trá, cái việt cộng sẽ nở rộ, sẽ hoành hành nếu như cái lành cái tốt cái thiện chỉ nhăn mặt cau mày khoanh tay đứng ngó.
_____________________________________
Ghi chú:
(*) The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
Edmund Burke (1729 – 1797)
Dịch sát nghĩa : điều cần thiết duy nhất để cái ác, lũ quỷ chiến thắng là những người tốt không làm gì cả.
Dịch kiểu “hàn lâm” : Chỉ cần người tốt không làm gì cả, cũng đã đủ để cái ác cái xấu thắng thế.
Dịch kiểu… square1 :
Cái ác, cái xấu, cái đê tiện, cái bẩn thỉu, cái xảo trá, cái việt cộng sẽ nở rộ, sẽ hoành hành nếu như cái lành cái tốt cái thiện chỉ nhăn mặt cau mày khoanh tay đứng ngó!

 

One comment on “Tôi muốn biết hay tôi không muốn biết?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s