CXN_021415_8126_Việt Cộng dùng thực phẩm (bao tử) để khống chế dân (gia nhập bộ đội chống Pháp, Mỹ, tem phiếu, bỏ đói tù cải tạo v.v…), Mỹ dùng thực phẩm phục vụ bao tử của 300 triệu dân, chế độ nào làm dân phát triển hơn ????: Tiết Lộ Về Nước Mỹ: Cỗ Máy Thực Phẩm – America Revealed: Food Machine 1/3

Tiết Lộ Về Nước Mỹ: Cỗ Máy Thực Phẩm – America Revealed: Food Machine 1/3

https://www.youtube.com/watch?v=G398PfV4mFM

===========

https://www.youtube.com/watch?v=bKucOj4mC9Y

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s