CXN*_051414_5054_Thằng Phạm Chí Dũng kêu gọi biểu tình ngày CN để Công an có thời gian xử lý bạo loạn bây giờ và bắt bớ dân Bình Dương, hãy tiếp tục biểu tình đừng ngưng lại…. (GPCXN)

Dương Quỳnh Hoa, Trí thức miền Nam là nạn nhân của sự lừa bịp của MTGPMN và CSBV. http://chauxuannguyen.org/2013/03/31/cuoc-doi-va-cai-chet-rat-buon-cua-bac-si-duong-quynh-hoa/

Dương Quỳnh Hoa, Trí thức miền Nam là nạn nhân của sự lừa bịp của MTGPMN và CSBV. http://chauxuannguyen.org/2013/03/31/cuoc-doi-va-cai-chet-rat-buon-cua-bac-si-duong-quynh-hoa/

Đăng lần đầu: 14.5.2014

Kính Gửi các vị tham gia biểu tình và các vị sẳn sang tham gia biểu tình

Chúng ta phải nắm lấy thời cơ này để lật đổ chế độ CSVN và đuổ bọn Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. ĐCSVN đã tiếp tay với Trung Quốc và để Trung Quốc cấy người vào ĐCSVN rồi nên không có một lãnh đạo cấp cao nào của Dảng và Chính Phủ đứng ra để phê phán việc tàu giàn khoan Trung Quốc cũng như đã ưu đải Trung Quốc vào Việt Nam kinh doanh, mua đất và bóc lột sức lao động công dân Việt Nam.

Các vị đừng nghe những gì chính quyền khuyên cang nên rút lui. Nếu các vị rút lui lúc nầy thì bọn công an sẽ có thời gian để đến nhà của các vị để bắt hết những người tham gia biểu tình. Lú nầy bọn công an không có rãnh rổi đế là chuyện đó, tụi nó phải tập trung vào chống biểu tình. Các vị lãnh đạo biểu tình nên thong báo sự nguy hiểm nếu chúng ta ngưng lại. Chúng ta không thể nhưng lại nhưng chúng ta phải tăng số ngườ tham gia để như vậy bọn công an sẽ bị “quá tải” thì chúng không còn có hiệu quả nữa.

Những bài học biểu tình truất phế bọn bán nước, ngu dốt, tham nhũng, hại dân ….ở các nước là bài học cho chúng ta là “PHẢI LIÊN TỤC BIỂU TÌNH, KHÔNG THỂ NGỪNG, NẾU CHÚNG TA NGƯNG BỌN CHÍNH QUYỀN SẼ DẬP TẮC NHỮNG HY SINH CỦA CHÚNG TA VĨNH VIỄN”.

Chúng ta đã phóng lao thì phải theo lao cho dến khi thành công. Chúc quý vị thành công trong công việc lật đổ ĐCSVN và đuổi Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Kính chào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s