CXN*_051514_5084_Trong khi đó các nhóm rân chủ dỏm. chó Phạm Chí Dũng…kêu gào khản cổ mà chỉ có lèo tèo vài nghoe nghe (chắc chưa biết CXN.org): mắc cười quá.

VNCH Flag Raising

Đăng lần đầu: 15.5.2014

One comment on “Đình công chống Trung Quốc lan rộng trên quy mô cả nước”

Điều này càng chứng tỏ uy tín của CXN rất cao. Ngoài ra khả năng phán đoán tình hình cũng rất chính xác và nhanh nhạy.

CXN kêu gọi và ủng hộ đồng bào BD đứng lên chống cường quyền: ngay lập tức phong trào BT bùng phát dữ dội.
Liền ngay sau đó ông ra lời kêu gọi toàn quốc theo gương BD vùng lên thì hiện nay sự thật đã chứng minh : cả nước đã xuồng đường.

Trong khi đó các nhóm rân chủ dỏm. chó PCD…kêu gào khản cổ mà chỉ có lèo tèo vài nghoe nghe (chắc chưa biết CXN.org): mắc cười quá.

Tự do đang trong tầm tay với.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s