CXN*_060714_5258_Những gì Phạm Chí Dũng đang làm: Theo Wikipedia thì: “Việt Nam độc lập đồng minh hội[5], gọi tắt là Việt Minh, là liên minh chính trị do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập vào ngày 19 tháng 5 năm 1941 với mục đích công khai là “Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đang cùng nhau đánh đuổi Nhật – Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.(GPCXN)

CSGT móc ví người dân lao động

CSGT móc ví người dân lao động

Đăng lần đầu: 7.6.2014

CXN_060614_5254_Phạm Chí Dũng đang lừa Nguyễn Đan Quế và các tổ chức tôn giáo theo phe 3D phá ĐCSVN để tạo một độc tài toàn trị Putin2 (3X)

Bài viết của Lê Hồng Hà đã bộc lộ toàn cảnh tình hình chính trị VN hiện nay; rất giống như hồi 1945, đầy dẫy lừa bịp, ngụy biện và dối trá.

1/ LHH kêu gọi đcs tan biến đi nhưng lại chủ trương giữ lại toàn bộ con người cs :

“Các ban ngành của đảng nên sáp nhập vào các cơ quan tương ứng bên chính quyền.
– Các uỷ viên cấp uỷ các cấp nên chuyển sang Hội đồng nhân dân và ứng cử vào các cấp uỷ ban.”

Như vậy chỉ là đổi tên đảng mà thôi, mọi người thấy đúng không?

2/ Còn đây là chiêu bài cố hữu của đcs: CƯỚP CHÍNH QUYỀN, xem LHH viết:

“Theo tôi, dựa vào việc toàn dân phải thi hành nghiêm chỉnh Hiến Pháp mới vừa được Quốc Hội thông qua,…khuyến khích và ủng hộ việc thành lập càng nhiều càng tốt các Hội Đoàn thuộc xã hội dân sự….Chú ý nên chọn những tên gọi mộc mạc, bình dân nhanh chóng và dễ được quần chúng tiếp nhận. ”

Đây rõ ràng là bước đệm tập trung người, thừa cơ hội sẽ cướp lấy chính quyền của CP HCS non trẻ sau này như chúng đã làm ngày nào năm 1945.

3/ Sau khi cướp chính quyền, chúng sẽ xài lại bài cũ là ĐẤU TỐ, mà nạn nhân không ai khác hơn là những nhà dân chủ nhẹ dạ, non yếu về nhận thức chính trị. Hay xem tư tưởng của cáo già LHH:

Trước hết là:

“Khuyến khích các nhà lý luận viết bài phê phán chủ nghĩa Mác – Lê, phê phán những ảo tưởng về bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản”

Sau đó thì:

“Tổ chức phê phán một cách có hệ thống các sai lầm, tội ác mà Đảng Cộng Sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam trong mấy chục năm qua… “.

TUY NHIÊN PHẢI:

“để nhân dân thấy được …. những thắng lợi, thành công nếu có từ cách mạng tháng 8 đến nay… là do sự hy sinh của biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước ở trong Đảng Cộng Sản”

Đến đây hy vọng những nhà dân chủ thât sư hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn.

Kế tiếp là lá bài “TS KT không bằng” PCD, xem nó vừa dụ vừa hù để thành lập cái ” hội nghị Diên Hồng nhỏ” , thấy sao giống “Việt nam độc lập đồng minh hội” (Việt minh) quá vậy:

Theo Wikipedia thì: “Việt Nam độc lập đồng minh hội[5], gọi tắt là Việt Minh, là liên minh chính trị do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập vào ngày 19 tháng 5 năm 1941 với mục đích công khai là “Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đang cùng nhau đánh đuổi Nhật – Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Còn phần về sau thì ai cũng biết là VNDCCH đẻ ra MTGPMN, sau đó gộp chung lại thành CHXHCNVN.
Còn các phe phái thì bị nhốt chung trong cái hộp MTTQVN bây giờ do anh hói Nguyễn thiện Nhân cầm đầu.

Chẳng thấy ai bàn về cái nguyên nhân cốt lõi làm dân tình khốn đốn, đất nước suy kiệt là 1 nền KT định hướng XHCN với biết bao tham nhũng, lãng phí, bất công được điều hành bởi 3 Dũng đao to búa lớn.

Đó mới chính là bùng nổ XH chứ không phải là “Tự vỡ” có định hướng của cáo già LHH đâu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s