Xuôi ngược trên diễn đàn ngôn luận Re. Ngô Thanh Hải và Nguyễn Đình Thắng

ly-quang-dieu-t_1409193376640

Xuôi ngược trên diễn đàn ngôn luận:
 
Bình luận và liên kết những hàng chữ “đỏ”; chúng ta nhận thấy : Cộng Sản lên tiếng phản đối dự luật S-219 “Ngày Hành Trình Tự Do” cũng không khác gì động tác giả của Cộng Sản Việt Nam hô Đả Đảo Trung Cộng?
 
Khi đọc những giòng chũ mạ ly cho rằng những ai phê bình Nguyễn Đình Thắng là vì “ganh tị”; người hiểu biết không khỏi ngạc nhiên khi so sánh “cậu” Thắng còn mài đủng quần trong trường Tiểu Học hoặc Trung Học ở Việt Nam là lúc những người phê bình Thắng hôm nay đã có chỗ đứng, vị trí và sự nghiệp khả quan trong xã hội VNCH từ khuya rồi!
 
Sau khi Thắng tham dự “ô đi ghe”có tổ chức vào năm 1979 và định cư ở Hoa Ky,  bắt đầu theo học ở Virginia Tech, cũng là lúc những người phê bình Thắng hôm nay cũng đã có sự nghiệp ổn định tại các quốc gia tạm dung từ Âu Châu, Úc Châu đến Hoa Ky.
 
Quyền tự do ngôn luận đựợc tôn trọng, kể cả quyền thổi ống đu đủ; nhưng vừa phải thôi; đừng ngược ngạo quá đáng ! 
 
pv
– Theo các nhà chính trị, kinh tế, thì trong mười lăm năm nữa, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chúng ta sẽ đứng vào hàng thứ tư trên thế giới. Trung Quốc đứng hàng thứ năm sau ta. Vì thế nó ghen tức, đang âm mưu dùng quân sự chống lại ta. Các anh là những chiến sĩ cũ, rất can đảm và gan dạ. Các anh hãy đoàn kết chặt chẽ với Đảng và nhân dân để đánh bại bọn xâm lược Bắc Kinh…[Câu nói này đã được Lê Phát Minh, cánh tay phải của Chủ Tịch Đảng LMDC Ngô Thanh Hải dỏng dạc lập lại  lời tuyên bố của cán bộ VC như câu chuyện đọc được phổ biến dưới đây ] 
Và cán bộ hô to:
– Đả đảo bọn bành trướng bá quyền xâm lược Bắc Kinh!
– Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo!
Cả hội trường vổ tay hoan hô, đả đảo ầm ĩ.
Một người ghé miệng vào tai Tám Biền nói nhỏ:
– Chắc lúc đó, mình hết phải ăn củ mì rồi anh Tám. Mười lăm năm nữa tha hồ mà ăn thịt há?
Tám Biền nổi máu nóng:
– Đ.M. Nghe Cộng Sản nói thì có mà ăn cứt!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s