Tố cáo kẻ xúc phạm anh linh tử sĩ và mạo nhận danh tính QLVNCH để trục lợi cá nhân (Nguyễn Đình Thắng)

Nguyễn Đình Thắng

Xin chuyễn tiếp với lời thĩnh cầu đại diện hội đoàn, công đồng, tập thể chiến sĩ lên tiếng trước sự kiện một cựu sinh viên Đại Học Tổng Hợp thành Hồ sau năm 1975, vượt biên có tổ chức đến MỸ định cư năm 1979; đến đầu thập niên 90, trở thành thủ trưởng điều khiển tổ chức BPSOS “Cứu Người Vượt Biển”(25 năm qua còn ai vượt biển không; trại ty nạn đón người vượt biên từ biển Đông cũng đã đóng cửa từ hơn 30 năm qua, tại sao vẫn nhân danh “Cứu Ngừoi Vượt Biển”?.
Bức thư dưới đây của Ông Liên Thành, cựu Sĩ Quan QLVNCH tố cáo Ông Nguyễn Đình Thắng mạo danh QLVNCH, kinh doanh thu tiền, trục lợi cá nhân đồng thời gây phương hại uy tín, thanh danh tập thể chiến sĩ QLVNCH; xúc phạm đến vong linh tử sĩ, đồng bào vị quốc vong thân.

Ông Thắng nhận được “fund” cung cấp từ tiền đóng thuế của cư dân trên xứ MỸ; phải chăng hôm nay Ông trả ơn những người đóng thuế, đặc biệt là những nạn nhân ty nạn Cộng Sản tại Hoa Ky bằng những mưu đồ bất chánh và xữ dụng phương tiện tài chánh của BPSOS áp đảo bịt miệng những công dân thực thi quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp quy định đồng thời thể hiện trách nhiệm của công dân tố giác trước công luận những hành vi bất minh hoặc phạm pháp (?)

Trên diễn đàn chúng ta tiếp nhận y’ kiến của quy’ bậc trưởng thượng, thức giả từ khắp các châu lục cực lực phản đối hành động lạm dụng, mạo danh như đã nêu trên; chúng tôi cũng nhận được y’ kiến của nhiều vị sĩ quan cao cấp, tướng lãnh minh danh phản bác sự ngạo mạn, kiêu căng, vụ lợi cá nhân xúc phạm đến tập thể chiến sĩ QLVNCH và anh hùng tử sĩ .

Paul Vân

Thư của UBTTTADCSVN 20150415 về việc ông TS Nguyễn Đình Thắng dọa kiện cựu sĩ quan Quân Lực VNCH Liên Thành ra tòa.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s