30/4 – 40_5 Bốn mươi năm

1 (2)
Giáo Già
Tháng Năm 1, 2015 nhóm Văn Tuyển Để lại phản hồi

4 lần đếm cả đôi tay ((mỗi tay 5 ngón; 2 tay = 10 ngón = 40))

40 năm chẵn Cộng ngày lẫn đêm

bốn mươi năm hận dồn thêm

máu xương vẫn đổ thân rêm đoạn trường

bốn mươi năm vẫn nhiễu nhương

tù lên như nấm muôn phương đỏ dần

“hèn với giặc, ác với dân”

buôn quan bán nước đội dâng Hán(g) Tàu

tháng tư nuốt lệ ngực đau

ứa từng giọt thẫm đẫm bao đêm dài

chim đau hót khúc bi ai

hồn vong quốc hận luyện bài Bình Ngô*

[Ct: *Bình Ngô đại cáo. Nguyễn Trãi ]

long lanh [04302015]

Bốn mươi năm nát cơ đồ

Tưởng như mất nước ơ hờ buông tay [Giáo Già / 04302015]

Nhưng lần tay đếm đêm dài

Từ đêm mất nước ngày ngày lầm than

Hoà bình, lịch sử sang trang

Người tù cải tạo hàng hàng nối đuôi

Phố phường chợ búa bán chui

Cơm chan nước mắt ngậm ngùi đói no

Khổ nhất là mất tự do

Khóc cười lãnh đạo chơi trò buôn dân

Bán nước đổi lấy vinh thân

Non sông gấm vóc lần lần Hán(g) thâm

Lòng dân uất nghẹn hờn căm

Chờ ngày khởi nghĩa bâm dầm cộng nô [10 XL / 4.30.2015]

Cờ Vàng tay phất tung hô

Blogger tuổi trẻ quay bờ đấu tranh [hồi đầu thị ngạn]

Không như Nguyễn Bính cũng đành

Buông tay nhìn thấu trời xanh ngậm lời [Giáo Già / 04302015]

Ðã dấy phong yên khắp bốn trời
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ

Uống say mà gọi thế nhân ơi! [Nguyễn Bính]

Không say! Khắp bốn phương trời

Bước chân “hành cước” xây đời tự do

Bốn mươi năm dựng cơ đồ

LONG LANH sương mát hai bờ Mương Khai

Bốn lần đếm cả dôi tay [Long Lanh]

Giải xong Quốc Nạn mừng ngày hồi hương

Giáo Già [04302015]

(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s