CXN_070215_9408_Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV th ể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (maintenance road fees, disobedience): Xử lý 2 tỷ đồn g sai phạm ở Quỹ bảo trì đường bộ (chỉ thu được 22%)

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/248039/xu-ly-2-ty-dong-sai-pham-o-quy-bao-tri-duong-bo.html
01/07/2015 17:00 GMT+7

Xử lý 2 tỷ đồng sai phạm ở Quỹ bảo trì đường bộ

Quỹ bảo trì, đường bộ, hiệu quả, phí mô tô, phí ô tô, phí, bộ GTVT, bộ Tài chính, thanh tra, quản lý Quỹ, Quỹ-bảo-trì, đường-bộ, hiệu-quả, phí-mô-tô, phí-ô-tô, phí, Bộ -GTVT, Bộ-Tài-chính, thanh-tra, quản-lý-quỹ

Thanh tra Bộ Tài chính vừa kiến nghị xử lý 2 tỷ đồng sai phạm ở việc sử dụng Quỹ bảo trì đường Bộ do phát hiện có nhiều sai lệch trong thanh quyết toán quỹ này năm 2014.

Quỹ bảo trì đường bộ bội thu hàng nghìn tỷ
Tăng phí đường bộ xe máy gấp 1,5 lần
Phí bảo trì đường bộ: Gom 1.000 tỷ quá dễ

Theo kết luận này, Quỹ có nhiều tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng, dẫn tới vận hành kém hiệu quả.

Năm 2014, nguồn kinh phí của Quỹ bảo trì đường bộ trung ương thu được là 8.045 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, trong đó thu phí sử dụng đường bộ xe ô tô là 4.937 tỷ đồng. Riêng thu phí xe mô tô năm 2014 tại 8 quỹ địa phương được thanh tra (không kể Quỹ bảo trì đường bộ TP.HCM) chỉ có gần 99,8 tỷ đồng đạt 22% so kế hoạch phê duyệt.

Với tổng nguồn vốn này, công tác lập và giao kế hoạch chi chưa thực hiện kịp thời để đảm bảo hiệu quả.

Cụ thể, các đơn vị chưa thực hiện giao kế hoạch chi bảo trì đường bộ quý I năm 2014 cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam, để Tổng cục giao cho các đơn vị tổ chức thực hiện kịp thời lúc thời tiết thuận lợi. Quỹ chỉ tạm giao kế hoạch chi bảo trì đường bộ vào cuối tháng 4/2014 và giao chính thức cuối tháng 5/2014. Trong khi đó, với đặc thù của công tác này, nhất là đối với khu vực phía Nam, việc thực hiện vào những tháng đầu năm là mùa khô sẽ thuận lợi hơn. Việc giao kế hoạch chi bảo trì đường bộ lại chủ yếu tập trung vào mùa mưa nên việc tổ chức triển khai bảo trì đường bộ rất khó khăn, không kịp thời, kém hiệu quả.

Ngoài ra, các đơn vị cũng điều chỉnh kế hoạch chi bảo trì đường bộ năm 2014 không đúng thời hạn.

Thanh tra Bộ Tài chính cũng phát hiện, công tác thanh toán, quyết toán kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ ở các Cục quản lý đường bộ và Sở GTVT chưa đúng quy định, như thanh quyết toán các công trình bảo trì đường bộ không đúng về định mức, về khối lượng, đơn giá nhân công, giá xăng dầu,…

Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ trung ương; Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan chấn chỉnh công tác quản lý này.

Trong đó, thanh tra Bộ kiến nghị xử lý tài chính số tiền là hơn 2 tỷ đồng do lập dự toán công trình bảo trì đường bộ tăng không đúng về định mức, khối lượng, đơn giá nhân công, giá xăng dầu,… Trong đó, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 1 tỷ đồng, giảm quyết toán số tiền 1 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội đồng quản lý Quỹ trung ương cần chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ, khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế quản lý quỹ bảo trì đường bộ trung ương ủy quyền cho các Sở GTVT tải thực hiện, từ đó, xác định rõ trách nhiệm từng khâu.

Các đơn vị quản lý quỹ cũng phải xây dựng, phân bổ, giao kế hoạch chi bảo trì đường bộ theo thứ tự ưu tiên cho từng nhóm nhiệm vụ.

Thanh tra Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị cần đề xuất Bộ GTVTV sửa đổi bổ sung Quyết định số 2988/QĐ-BGTVT ngày 06/08/2014 của Bộ này về việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống quốc

lộ. Trong đó, cần phải phân định rõ nhiệm vụ giữa các cơ quan: Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông – Bộ GTVT và Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương để công tác quản lý quỹ được phù hợp, đồng bộ, thống nhất.

Quá trình thanh tra Quỹ đã được thực hiện tại Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 9 Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, gồm: TP.HCM, Hà Nội, Bình Thuận, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Phú Thọ, Lạng Sơn và Quảng Ninh kể từ tháng 3 năm nay.

Phạm Huyền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s