CXN_070315_9450_Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV th ể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (maintenance road fees, disobedience): “Thu để đớp, đút túi đem về thôi chứ tụi ăn tham này nó chi cái mẹ gì. Đường xá thì lồi lõm. Ổ trâu, ổ gà , đào lên lộn xuống . Bọn chó csVN toàn thu của dân rồi đút túi.”

CXN_052515_8901_Sưu Tầm: Võ Văn Ái Là Ai? (monks): Ác tăng sát nhân giết chết VNCH

Châu Xuân Nguyễn
+++++++
2 comments on “CXN_070315_9447_Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV th ể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (calling-on, maintenance road fees, disobedience): Thu vượt kế hoạch phí bảo trì đường bộ nhưng chậm chi”

  1. bị là cháu thằng hồ
    03.07.2015 @ 12:39 PM Edit
    Chậm chi hay đéo chi , xem lủ dân đen làm gì chúng ông . Cs chỉ có duy nhất một cách là đập đầu chúng thôiLikeReply
  2. Lâm sơn
    03.07.2015 @ 4:29 PM Edit
    Thu để đớp, đút túi đem về thôi chứ tụi ăn tham này nó chi cái mẹ gì. Đường xá thì lồi lõm. Ổ trâu, ổ gà, đào lên lộn xuống . Bọn chó csVN toàn thu của dân rồi đút túi. Bọn NTD cứ phải đập cho vỡ mõm ra cho chúng khỏi ăn tham đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s