CXN_071315_9570_”Hàng ngoại nhập vừa rẻ vừa an toàn sẽ đánh chết hàng nội vì giá cả h àng nội phải cõng hàng vài chục thứ thuế phí và chung chi cho bọn cs ăn hại nên giá rất cao mà ng dân giờ hết tiền ăn đồ rẻ thôi. Vậy khỏi nuôi gà, nuôi heo, nuôi cá đi bà con. Nghỉ ng ơi lấy sức để còn đập đcs cho chúng chết đi thì bà con mới có cơ hội sống đó.”

PHI-THUE-DUONGBO

Châu Xuân Nguyễn
++++++++
2 comments on “CXN_071315_9566_(Gà Mỹ, Úc không chịu 14 loại phí như gà VN). Khi VN vào TPP, nông sản, chăn nuôi, thủy sản đều chết la liệt vì sẽ có bôm (apple) California, nho Úc (3aud/kg) , thịt bò Úc (10 aud/kg), cherry Úc (6 aud/kg), lê Cali với giá siêu rẻ, cánh gà trg siêu thị 1.99 aud/kg (giá sỉ bằng 50%tức là 1.00 aud/kg), thịt và nông sản vào VN zero thuế suất: Gà Việt phát hoảng với đùi gà Mỹ chưa tới 20.000 đồng/kg”

  1. tuannguyen
    13.07.2015 @ 5:41 AM Edit
    Xuống đường thôi bà con nông dân ơi,chuẩn bị dao búa,gậy gộc,gạch đá,mồi lửa,bom xăng…để đưa tiễn cái đảng chó chết chỉ biết lợi lộc quyền hành,cắn nhau như chó tranh ăn và cai trị,bóc lột,giết dân như ngoéo…chẳng bao giờ biết cho dân cho nước.Like

    Reply

  2. Lâm sơn
    13.07.2015 @ 11:50 AM Edit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s