CXN_072015_9659_”Và một lần nữa vì quyền lợi của chính sách xoay trục sang châu Á để ki ềm chế “con sư tử Tàu Tập” ,Hành Pháp Mỹ lại sẵn sàng bán đứng 90triệu dân Việt khi bắ t tay với cs để thực hành chiến lược của Họ.”

Displaying

CXN
==========
2 comments on “CXN_072015_9656_Cái nhìn của một người (Carl Thayer) hiểu tâm lý người Mỹ và Tây Âu về chuyến đi của Trọng lú, cái nhìn này xác nhận rằng đòi hỏi dân chủ, nhân quyền (TNLT), tự do v.v… bị coi thường bới Obama Administratin rất trầm trọng: Tám lý do khiến cuộc gặp Hoa Kỳ-Việt Nam mang t ính lịch sử (US betrayal)”

=====

NINA
20.07.2015 @ 10:49 PM Edit

Để thỏa mản lời hứa với Cử Tri Mỹ kể từ khi họ(dân Mỹ) chứng kiến trận Mậu Thân 68 trên truyền hình, CP (Mỹ) phải thảo ra HĐ Paris(từ 06/1968) và tiến hành thực hiện cho bằng được nó (ký kết năm 1973) với việc trao “QG VNCH” cho khối CS Nga-Tàu tùy nghi thử nghiệm vũ khí,chiến lược chiến thuật quân sự -Đây là điều bất nhẫn mà Vị Chính khách R.Reagan(về sau làTT lớn của Mỹ 2 nhiệm kỳ 1980-1988 và ảnh hưởng mạnh đến chiến thắng của TT Bush Cha 1988-1992) lúc đó đã nhìn thấy và đúc kết rằng HĐ hòa bình này được “Đánh đổi bằng ngàn năm tăm tối cho dân tộc đó” và vì điều này người Mỹ dang tay cưu mang dân MNVN chăng !!! – Song song đó Mỹ cũng thực hiện kế sách phân rã khối CS bằng việc đi đêm vối Mao Tàu (1970) và đây là lý do CP Richard Nixon phải bóp mũi QG VNCH của TT Thiệu để làm quà cho thỏa thuận Mao-Nixon tiến triển?!Có phần chắc thỏa thuận này vẫn còn phát triễn sau khi Liên-xô sụp đổ và vẫn còn hiệu lực đến bây giờ!!!
Và một lần nữa vì quyền lợi của chính sách xoay trục sang châu Á để kiềm chế “con sư tử Tàu Tập” ,Hành Pháp Mỹ lại sẵn sàng bán đứng 90triệu dân Việt khi bắt tay với cs để thực hành chiến lược của Họ.Hỡi dân Việt cả trong và ngoài nước phải xác định tự lực xóa bỏ chế độ tàn ác ,phi nhân chứ đừng trông chờ người khác,CP Mỹ chỉ ra tay trợ giúp khi Họ nhìn thấy quyền lợi của nước Mỹ có trong hành động trợ giúp đó,bằng ngược lại dân Việt lại tiếp tục làm bia thịt dưới bàn tay của đcs mà thôi!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s