CXN_081515_9921_CXN sẽ không comment gì về tỷ giá, bọn CSVN, chúng cũng đang bối rối không biết xử lý như thế nào, BR và NHNN thì không phá giá, 3D và đám cố vấn thì phá giá, cứ để chúng nó quyết định, sai thì lãnh hậu quả chứ không muốn chúng trông chờ vào ý kiến của CXN (jailing BR, exchange rates): Điều chỉnh tỷ giá tác động thế nào đến doanh nghiệp nội?

http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/dieu-chinh-ty-gia-tac-dong-the-nao-den-doanh-nghiep-noi-20150812210301829.chn
Thứ 4, 12/08/2015, 21:55
Điều chỉnh tỷ giá tác động thế nào đến doanh nghiệp nội Điều chỉnh tỷ giá tác động thế nào đến doanh nghiệp nội?Ảnh minh họa

Đây là một động thái hỗ trợ các DN xuất khẩu hàng Việt Nam sang thị trường Trung Quốc cũng như là biện pháp phản vệ trước sự tấn công ồ ạt của hàng Trung Quốc.

Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, việc điều chỉnh tỷ giá là phản ứng linh hoạt của NHNN với diễn biến thị trường tiền tệ thế giới.

Đây là một động thái hỗ trợ các DN xuất khẩu hàng Việt Nam sang thị trường Trung Quốc cũng như là biện pháp phản vệ trước sự tấn công ồ ạt của hàng Trung Quốc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s