CXN_090515_10 205_”nói lừng khừng vòng vo tam quốc làm chi vậy chí dõm nguyễn quang a,với cs th ì không thễ thay đỗi hay chuyễn đổi,với cs phải nói rằng,cs là loài ký độc hại cần nhanh c hống loại trừ chúng ra khỏi đời sống cũa dân tộc vn. bỡi các ông thừa biết ở đâu có độ c tài sống thì dân chủ tàn ,ở đâu dân chủ sống thì ở đó đọc tài tan,các nói cuộc đễ t ung hỏa mù vào dân,và khoe với thế giới rằng csvn độc tài nhưng vẫn có các hđdc đăng hoạt đ ộng phản biện,đễ cho csvn lợi dụng đối ngoại kéo dài sự sống và gom của ăn mày từ các chính phủ dân chủ trên thế giới,còn các ông hihihi mỗi tháng lãnh lương hưu đều đều và còn được thu gom dola của người vn ở hải ngoại gởi về cho các dân chủ cuội ăn nhậu cuối tuầ n,chống cộng kiểu các ông trước 75 vnch gọi là chiến thuật vừa đánh vừa đàm.”(century to change VC, 27 Hội Đoàn, Việt Tân, LTCN)

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, tay này kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng tên bán nước Hồ Chí Minh”. Tay chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

cxn
One comment on “CXN_082715_10 080_Hãy dẹp cái trò mèo XHDS của đảng viên lãnh lương hưu của ĐCS Nguyễn Quang A, lập XHDS để che mắt Mỹ cùng với Lao Động Việt để ĐCSVN vào TPP, Đảng Dân Chủ của Hoàng Minh Chính, Đảng Xã Hội cũng đã dc lập ra để che mắt thế giới là đa đảng, Mặt Trân Giải Phóng Miền Nam, MT Tổ Quốc…trò này xưa rồi Quang A ơi, dẹp đi cho khỏi mang tiếng lừa bịp người dân và thế giới. Sau vụ Trọng Lú đi Mỹ thì mặt nạ TPP đã rớt rồi, 93 triệu dân không ai tin vào PT Dân Chủ cuội này nữa đâu, hỏi Nguyễn Thùy Trang thì biết ngay..: Dân chủ hóa và xã hội dân sự tại Việt nam (century to change VC, 27 Hội Đoàn, Việt Tân, LTCN)” nguoisaigon
27.08.2015 @ 9:12 AM Edit

Còn chuyển đổi chính trị theo nghĩa chúng tôi hiểu thì nó hẹp hơn một chút.
hihihi nói lừng khừng vòng vo tam quốc làm chi vậy chí dõm nguyễn quang a,với cs thì không thễ thay đỗi hay chuyễn đổi,với cs phải nói rằng,cs là loài ký độc hại cần nhanh chống loại trừ chúng ra khỏi đời sống cũa dân tộc vn.
bỡi các ông thừa biết ở đâu có độc tài sống thì dân chủ tàn ,ở đâu dân chủ sống thì ở đó đọc tài tan,các nói cuộc đễ tung hỏa mù vào dân,và khoe với thế giới rằng csvn độc tài nhưng vẫn có các hđdc đăng hoạt động phản biện,đễ cho csvn lợi dụng đối ngoại kéo dài sự sống và gom của ăn mày từ các chính phủ dân chủ trên thế giới,còn các ông hihihi mỗi tháng lãnh lương hưu đều đều và còn được thu gom dola của người vn ở hải ngoại gởi về cho các dân chủ cuội ăn nhậu cuối tuần,chống cộng kiểu các ông trước 75 vnch gọi là chiến thuật vừa đánh vừa đàm.
nếu các ộng thực tình vì nước vì dân chống csvn độc cướp của toàn dân, bán nước cầu vinh,thì hãy làm như đám huỳnh tấn mẫm,lê văn nuôi hay đám sư sãi mnvn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đã làm ở mnvn trước 75 thì dân mới tin,nhớ có xuống đường bt chống cộng rũ cã thượng tọa quốc doanh thích thanh quyết,thích chân quang,thích trí quãng nữa nhé./.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s