Hoa Kỳ chấm dứt chương trình thu thập dữ liệu điện thoại

http://www.voatiengviet.com/content/hoa-ky-cham-dut-chuong-trinh-thu-thap-du-lieu-dien-thoai/3078831.html
29/11/2015

Trụ sở của Cơ quan An ninh Quốc gia NSA tại Fort Meade, bang Maryland.

Chính phủ liên bang Mỹ sẽ chấm dứt việc thu thập rộng rãi các dữ liệu điện thoại của hàng triệu người Mỹ vào nửa đêm ngày thứ Bảy.

Động thái này được đưa ra tiếp sau những tranh cãi phát sinh bởi việc Edward Snowden, một cựu nhân viên khế ước của chính phủ, tiết lộ chương trình bí mật này.

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA chịu trách nhiệm về chương trình thu thập rộng rãi các dữ liệu điện thoại trong một tuyên bố ngày thứ Sáu cho biết đang thay thế việc này bằng những phương pháp theo dõi các mục tiêu chặt chẽ hơn.

NSA sẽ chấm dứt chương trình này vào lúc 11:59 PM giờ miền đông Hoa Kỳ ngày thứ Bảy và sẽ có một hệ thống mới thay thế.

Sau đó theo Đạo luật Tự do USA, nếu chính phủ muốn thu thập các dữ liệu điện thoại, chính phủ sẽ phải yêu cầu các công ty điện thoại liên hệ kiểm tra dữ liệu của mình. Chính phủ Hoa Kỳ căn cứ yêu cầu nhắm vào một cá nhân rõ rệt, một tài khoản, địa chỉ hay máy móc theo một phương cách giới hạn việc tìm những thông tin một cách hợp lý.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia nói tiến trình mới cho phép Hoa Kỳ có thể nhận ra được những thông tin liên lạc giữa các phần tử khủng bố nước ngoài và các cá nhân tại Mỹ trong khi củng cố việc bảo vệ quyền riêng tư của tất cả công dân Mỹ. Trong một tuyên bố Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ nói “những đe dọa khủng bố hay quyền riêng tư đều không bị coi nhẹ.”

Theo chương trình thu thập dữ liệu điện thoại rộng rãi đang hết hạn, chính phủ thu thập tin tức về những cú gọi điện thoại, trong đó có thời lượng và những số điện thoại liên hệ, nhưng nội dung của các cuộc điện đàm không bị theo dõi, thu âm hay thu thập.

Tổng thống Barack Obama vào tháng Giêng năm nay nói rằng việc thu thập dữ liệu rộng rãi sẽ chấm dứt. Vào tháng 6, quốc hội chính thức bãi bỏ chương trình, nhưng cho phép thời hạn chuyển tiếp 6 tháng chấm dứt vào ngày thứ Bảy này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s