CXN_120415_10 816_Xem lại video của Cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ nói về băng đảng nào vậy ???? Một băng đảng (Việt Tân) mafia buôn bán ma túy và gửi súng lậu qua Úc để hăm dọa ký giả Úc gốc Việt, xử tử bằng cách siết cổ và tiêm thuốc độc kháng chiến quân của mình khi họ muốn trở về đời thường, ám sát nhà báo Mỹ gốc Việt vì họ có khả năng làm bể nồi cơm 22 triệu đô (hay nồi Phở Bò Hòa), đăng báo lừa bịp những chiến thắng trong nước, gủi thiệp chúc Tết hằng năm của Chủ Tịt Hoàng Cơ Bịp suốt 14 năm sau khi HC Bịp bị thuộc hạ ám sát trả thù vì đã xử tử bạn bè kháng chiến quân của họ.(Vtan)

xxxxxx
https://www.youtube.com/watch?v=SaC4pVCeB1s

Video này ngày 30.4.2005, Hoàng cơ Bịp bị tay chân thanh toán tháng 7.1987, MT đổi thành Việt Tân 19.9.2004. http://viettan.org/Nhung-Buoi-Le-Ra-Mat-%C4%90ang-Viet.html

xxxxx

[0.49] Nhân danh Tổ Quốc VN

[1.01] Lũ côn đồ hám danh hám lợi lường gạt mọi người, nhân danh Chánh Nghĩa Quốc Gia, nhân danh chống Cộng, nhân danh Tự Do Dân Chủ mà đi lường gạt ng ta. Tôi phải nói rằng sự chống đối bên này nó phải to tướng, ồn ào nhưng rất thiểu số. Những ng ngoại quốc và trg nước nhìn những ng hề đó mà nói đây là hải ngoại thì thật sự là một sự nhầm lẫn.

[1.50] Đã 30 năm nay rồi, mà NVHN ko có 1 tổ chức thống nhất. Mặc dầu là cứ hằng ngày, hằng ngày trg 30 năm rồi, bất cứ một địa phương nào, bất cứ một chính trị gia nào, bất cứ một tờ báo nào, một anh bình báo nào cũng cứ ra rả 30 năm rồi, nói rằng chúng ta có sức mạnh, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có chất xám, chúng ta có tiền, bây giờ chúng ta chỉ cần đoàn kết là chúng ta sẽ có sức mạnh để hổ trợ cho 1 sự thay đổi trg nội địa.[2.30] Nhưng từ 30 năm nay, ở HN chưa bao giờ làm dc chuyện đó và sẽ không bao giờ làm dc chuyện đó cả.

Tại sao ??? [2.40] Vì kinh nghiệm 30 năm là khi tiền nó tích tụ vào tay 1 anh thì anh ấy trốn luôn. Những khuôn mặt mới của HN thì toàn là những anh kèo, anh cột đã từng gian lận hết cả, lòng ng HNgoai ko tin dc họ nữa và bây giờ nếu có đóng hề, đóng tuồng cũng là tuồng hạng bét thôi.

HẾT

2 comments on “CXN_120415_10 816_Xem lại video của Cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ nói về băng đảng nào vậy ???? Một băng đảng (Việt Tân) mafia buôn bán ma túy và gửi súng lậu qua Úc để hăm dọa ký giả Úc gốc Việt, xử tử bằng cách siết cổ và tiêm thuốc độc kháng chiến quân của mình khi họ muốn trở về đời thường, ám sát nhà báo Mỹ gốc Việt vì họ có khả năng làm bể nồi cơm 22 triệu đô (hay nồi Phở Bò Hòa), đăng báo lừa bịp những chiến thắng trong nước, gủi thiệp chúc Tết hằng năm của Chủ Tịt Hoàng Cơ Bịp suốt 14 năm sau khi HC Bịp bị thuộc hạ ám sát trả thù vì đã xử tử bạn bè kháng chiến quân của họ.(Vtan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s