Cơ quan Propublica chính thức kêu gọi cộng đồng tiếp tay điều tra những vụ ám sát của 5 nhà báo Mỹ gốc Việt (Vtan)

Kính mời đọc:
http://www.tinparis.net/thoisu15/2015_12_13_CoQuanPropublicachinhThucKeuGoiCDTieptay.html

Trân Trọng
TinParis.net

Cơ quan Propublica chính thức kêu gọi cộng đồng tiếp tay
điều tra những vụ ám sát của 5 nhà báo Mỹ gốc Việt.

*
* *
Quý vị nào có tài liệu hay sẳn sàng làm chứng, xin click các link dưới đây để biết thêm cách thức tiếp xúc với Propublica. Theo TinParis, cũng như Propublica để bảo mật, cách hay nhất và giản tiện nhất là gởi thơ qua Bưu Điện. Những vị nào rành về Computer &NET thì có thể gởi qua hệ thống net TOR ( để bảo mật) cho Publica : ( securedrop.propublica.org.), nhưng có phần khó!

TinParis kêu gọi Quý vị Phạm Hoàng Tùng, Phạm văn Thành, Đặng văn Âu, và những người nào từ trước tới nầy vì bị áp lực,hăm dọa mà im lặng tăm hơi …Hãy mạnh dạn tố cáo tội ác của K9 Mặt Trận Hoàng Cơ Minh (tức Việt tân) với Propublica. Riêng, Trương Minh Hòa của Tinparis đã tiếp xúc từ lâu rồi! Không dám làm điều nầy thì làm sao thắng được Việt Cộng ?

Link tiếng Việt https://www.propublica.org/article/help-us-investigate-murder-of-vietnamese-journalists-vn

Link tiếng Anh https://www.propublica.org/article/help-us-investigate-murder-of-vietnamese-journalists

Link tiếng Anh https://www.propublica.org/article/help-us-investigate-murder-of-vietnamese-journalists

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s