CXN_122015_10 916_Có ai còn chút vương vấn, nghi vấn rằng Việt Tân thủ tiêu nhà báo Nguyễn Đạm Phong thì đây là chứng minh cuối cùng để xóa hết vương vấn: Số báo cuối cùng “TỰ DO” của Ký Giả Đạm Phong trước khi bị ám sát (Số bào này từ 1-15.8.1982, nhà báo Đạm Phong bị ám sát ngày 24.8.1982, I rest my case, your honor !!!, Thưa ngài thẩm phán, tôi chỉ có bấy nhiêu đó để chứng minh thôi !!!) Vtan

DP6_zpssrwedfdu.jpg

Hình compliment of Nhà Báo Ngô Kỷ USA

DP1_zpsphrdz6vo.jpg
dp9_zpsn3nizj7u.jpg

 

One comment on “CXN_122015_10 916_Có ai còn chút vương vấn, nghi vấn rằng Việt Tân thủ tiêu nhà báo Nguyễn Đạm Phong thì đây là chứng minh cuối cùng để xóa hết vương vấn: Số báo cuối cùng “TỰ DO” của Ký Giả Đạm Phong trước khi bị ám sát (Số bào này từ 1-15.8.1982, nhà báo Đạm Phong bị ám sát ngày 24.8.1982, I rest my case, your honor !!!, Thưa ngài thẩm phán, tôi chỉ có bấy nhiêu đó để chứng minh thôi !!!) Vtan

  1. xin đừng nhắc lại chuyện củ đau lòng lắm anh châu ơi,hảy làm những gì có thể để giải tán chế độ cs là nhiệm vụ và trách nhiệm của anh và tôi cũng như toàn thể dân tọc việt nam trong lúc này là chính yếu,xin cảm ơn

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s