Huỳnh Tâm – Giải mã nhân vật Hồ Chí Minh

http://quanvan.net/2016/09/19/huynh-tam-giai-ma-nhan-vat-ho-chi-minh/

September 19, 2016 quanvan *Báo Tổ Quốc, *Hồ Chí Minh, Huỳnh Tâm, ZZĐ-file-Liên kết,ZZĐ-file-Tài liệu 0

Nguyễn Ái Quốc (hàng đầu thứ 2 bên phải) tham dự Đại Hội 5 Quốc Tế Cộng Sản tại Maxcova năm 1924. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Đã có 1 lần xem

Mao Trạch Đông, Lâm Bưu, Lưu Thiếu Kỳ và nhất là hai nhân chứng quan trọng, Đặng Dĩnh Siêu và Chu Ân Lai biết rõ đời riêng tư của Hồ Tập Chương bí danh Hồ Quang, Lý Thụy. Bà Đặng Dĩnh Siêu lưu lại trong hồ sơ Hoa Nam: “Nguyễn Ái Quốc và Hồ Tập Chương là hai người, các nhà lãnh đạo Trung Cộng đã sắp xếp Hồ Tập Chương (Hồ Chí Minh) vào vị trí lãnh đạo đảng Cộng sản Đông Dương và Việt Nam, phương thức hoạt động đấu tranh quan hệ chặt chẽ với Trung Cộng. Nguyễn Ái Quốc (阮爱国) và Hồ Chí Minh (胡志明) cả hai cá tính hoàn toàn khác nhau, kể cả tướng mạo cũng không giống, họ chưa bao giờ biết mặt nhau, điều này các nhà lãnh đạo Trung Cộng biết rất rõ ràng”.

Một ví dụ khác, trước đây Đặng Dĩnh Siêu quen biết với Hồ Tập Chương có bí danh Lý Thụy và Hồ Quang, bà từng đứng ra làm mai mối cuộc hôn nhân đầu tiên cho Hồ Quang tại Quảng Châu, lúc này Đặng Dĩnh Siêu có bí danh Zhang Tailei (张太雷- Trương Thái Lôi). Chính bà Đặng Dĩnh Siêu ghi lại: Đảng đã tạo ra một con người hư cấu, tất nhiên trước đó Nguyễn Ái Quốc (阮爱国) đã chết vào năm 1932, trên đường từ Hồng Kông đến Moscow, và tiếp theo đảng cho xuất hiện một Hồ Chí Minh (HTC) giả Nguyễn Ái Quốc (阮爱国). Sự thật người đang sống không phải Nguyễn Ái Quốc (阮爱国). Điều này bà Đặng Dĩnh Siêu biết rõ hơn ai, bởi bà là nhân chứng nhìn thấy sự thay da đổi thịt của Hồ Tập Chương. Đặng Dĩnh Siêu lúc đó là một trong những thành viên cao cấp xây dựng chế độ hải ngoại (Việt Nam).

http://baodong00.blogspot.fr/

Đã có 1 lần xem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s