Tội ác cộng sản trên đất nước Việt Nam

http://quanvan.net/2016/10/15/toi-ac-cong-san-tren-dat-nuoc-viet-nam/

October 15, 2016 quanvan *Rạp chiếu phim, Tài liệu 1

Đã có 73 lần xem

Mr Dark191
cứ nhìn Đức quốc xã Hitler, polpot, Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình..toàn dân chơi Cộng Sản :)) chưa thèm nói tới HCM cái vụ cải cách ruộng đất làm hơn 2 triệu người lên bảng đếm số.
https://www.youtube.com/watch?v=ggkDEYvkWaY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s