CXN _110116_11 757_ Cần 1000 lần thoái vốn như thế này mới đủ 10 triệu tỷ để trả nợ (thoái vốn trong 6 năm từ 2011 đến nay)(system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, mobilising government investment, 2016-2020 restructuring, new growth model, scrapping gold): Thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm, Nhà nước thu về 11.183 tỷ đồng

is?3WvX_KQ-Z5HBLypjetavqfqQFCqU0LhUtPX_milI5kU&height=341
Châu Xuân Nguyễn
xxx
Trích bài báo dưới đây ngày 24.10.16 :”Theo đó, trong giai đoạn 2011- 2015, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty đã thoái được 11.036 tỷ đồng, thu về 10.742 tỷ đồng.”(HT)xx
Thoái vốn gần 6 năm thu dc 10 ngàn tỷ đồng, cần móc họng ng dân 110 triệu vnd mỗi đều ng để có 10 triệu tỷ đồng (500 tỷ đô) tức là 1000 lần thoái vốn ntn mới đủ (10 ngàn tỷ đồng= nửa tỷ đô)
xx
CXN, 1.11.16, Melb
xxxxxxxxx
http://cafef.vn/thoai-von-tai-5-linh-vuc-nhay-cam-nha-nuoc-thu-ve-11183-ty-dong-20161024092236458.chn
24/10/2016, 09:30

Hình ảnh nội tuyến 1

Đây là con số được đưa ra trong bản báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2015.

Nhóm 5 lĩnh vực nhạy cảm ở đây bao gồm: Chứng khoán, Bảo hiểm,Ngân hàng – Tài chính, Bất động sản và Quỹ đầu tư.

Theo đó, trong giai đoạn 2011- 2015, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty đã thoái được 11.036 tỷ đồng, thu về 10.742 tỷ đồng.

Báo cáo cũng lý giải số thu về giảm so với sổ sách là vì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thoái 800 tỷ đồng và Tổng công ty Lương thực miền Nam thoái 1,3 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng được Ngân hàng nhà nước mua lại với giá 0 đồng.

Còn trong 9 tháng của năm 2016, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước tiếp tục thoái được 481 tỷ đồng, thu về 441 tỷ đồng. Giá trị thu về thấp hơn giá trị đã đầu tư do Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ thoái 100,6 tỷ đồng tại Khu biệt thự vườn Chánh Mỹ, thu về 18,3 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế giai đoạn 2011 – 2015 và 9 tháng đầu năm 2016, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đã thoái 11.517 tỷ đồng, thu về 11.183 tỷ đồng.

Đức Minh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s