GIẢI CỨU HOÀNG BÌNH VỪA BỊ CÔNG AN XỨ NGHỆ CHẶN ĐƯỜNG BẮT CÓC

https://haedc.org/2017/05/15/giai-cuu-hoang-binh-vua-bi-cong-an-xu-nghe-chan-duong-bat-coc/

“Công an bắt giáo dân bất ngờ, LM nguyễn Đình Thục bi Tấn công, SOS khẩn cấp cứu người . Giáo dân LM THục tại đây đang bất lực kếu gọi giới trẻ và giáo dân lân cận nhanh chóng tiếp cận tiếp sức!….AI nhân tin xin share rộng tiếp cứu giúp “.

Hồ Thị Bích Khương: “Công an bắt giáo dân bất ngờ, LM nguyễn Đình Thục bi Tấn công, SOS khẩn cấp cứu người . Giáo dân LM THục tại đây đang bất lực kếu gọi giới trẻ và giáo dân lân cận nhanh chóng tiếp cận tiếp sức!….AI nhân tin xin share rộng tiếp cứu giúp ”

Công an Nghệ An dùng CSGT dừng xe kiểm tra xe chở Linh mục Nguyễn Đình Thục, trên xe có chở cả nhà hoạt động Hoàng Bình. Sau đó 2 người trong 5 người mặc thường phục BẤT NGỜ xông vào bắt cóc Hoàng Bình trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Ngay sau phút bàng hoàng, mọi người vội loan tải thông tin và kêu gọi người dân kéo tới để gây sức ép đòi người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s