Lương dân Hà Nội biểu tình ủng hộ giáo dân miền Trung.

https://haedc.org/2017/06/02/luong-dan-ha-noi-bieu-tinh-ung-ho-giao-dan-mien-trung/

https://www.youtube.com/watch?v=qHvgMBZWtzA

Ngày hôm nay, tại Hà Nội, một nhóm lương dân đã biểu tình để ủng hộ giáo dân miền Trung, cụ thể là linh mục Nguyễn Đình Thục, và phản đối thái độ hung hãn của chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An đang muốn bảo kê Formosa.

Bài và ảnh: Nguyễn Thúy Hạnh.

One comment on “Lương dân Hà Nội biểu tình ủng hộ giáo dân miền Trung.

  1. Mong rằng toàn dân 64 tĩnh thành cả nước cùng hướng ứng, cùng chung sức đứng lên đạp đỗ chế độ độc tài,độc tôn,độc ác hại dân bán nước csvn./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s