TT. Trump đi VN, nhớ TT. Bush qua VN can thiệp trả tự do 3 nhà lãn h đạo tôn giáo VN 1995

Năm 1995, cựu Tổng Thống George Bush can thiệp thả tự do cho
Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng
Độ, Linh Mục Trần Đình Thủ trong chuyến đi Việt Nam theo lời yêu
cầu của Ngô Kỷ.

Cựu Tổng Thống George Bush minh xác là ông “không hề thay đổi quan
điểm về chủ nghĩa cộng sản và những chế độ cộng sản,” và ông tuyên
bố “không bao giờ quay lưng lại với tự do”

Image result for Ngô Kỷ Tổng Thống George Bush Mile Square Park
Ngô Kỷ chụp hình lưu niệm với trè em vùng Little Saigon trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ 2016

xz11.jpg?t=1347152163

q156-1.jpg?t=1345442052

cv8882.jpg?t=1345370113

Ngô Kỷ trao lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Hòa cho Tổng Thống George Bush phất cao trước
hàng trăm ống kính truyền hình chiếu toàn khắp Hoa Kỳ và thế giới. Đây là một thành công chính trị
của tập thể người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, và là một cái tát nẩy lửa vào mặt bọn cầm quyền CSVN,
vì lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, đích thân vị Tổng Thống Hoa Kỳ giơ cao lá cờ Vàng VNCH.

Ngô Kỷ và Tổng Thống George Bush đứng trước những là cờ Hoa Kỳ và cờ Vàng Ba Sọc Đỏ VNCH,
sự kiện này rất đặc biệt và hiếm hoi vì vị Tổng Thống Hoa Kỳ chính thưc công nhận lá cờ Vàng VNCH.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s