Người Việt chuẩn bị biểu tình chống Thúy Nga Paris By Night lần 2

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1146855

Người Việt sẽ tổ chức chống Thúy Nga Paris by Night lần thứ 2 vào ngày 31 tháng 3 năm 2018 lúc 2:00PM (14:00), thứ bảy tuần này.


Thúy Nga Paris by Night cấu kết với Cộng Sản phá hoại sự bình yên của cộng đồng Hải Ngoại đã nhen nhóm từ lâu. Nhưng việc hợp tác với đài truyền hình cộng sản là giọt nước tràn ly.


Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cho biết: “Tiếp theo cuộc biểu tình ngày 11 tháng 3 tại Trung Tâm Thúy Nga-PBN trên Đại Lộ Bolsa thành phố Westminster, theo quyết định của đồng hương trong những phiên họp trước đây, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức biểu tình tại trụ sở đài Việt Face TV vào lúc 2:00PM ngày Thứ Bảy 31 tháng 3 năm 2018 tại 16155 Brookhurst St Fountain Valley CA 92708 (Cạnh khu chợ Albertson góc Edinger và Brookhurst St).”

https://www.youtube.com/watch?v=f8vAl5J0ILs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s