Talk Show 1001 Chuyện… Ngô Kỷ người phàm h ay Thánh Sống ???

Talk Show 1001 Chuyện… Ngô Kỷ người phàm hay Thánh Sống ???

Talk Show 1001 Chuyện… Ngô Kỷ người phàm hay Thánh Sống ???
https://www.youtube.com/watch?v=B5ZTfKNUN0Q&feature=youtu.be

youtube.png

Talk Show 1001 Chuyện… Ngô Kỷ người phàm hay Thánh Sống ???

Nếu quý khán giả muốn nghe thì có thể bấm vào link này để nghe bài Bạn Thân do Đan Trường trình bày… https://w…

Ông Phan Kỳ Nhơn xác nhận ông Phát Bùi tự ý ngồi cùng bàn tiệc với Đại Sứ Phạm Quang Vinh

Ông Phan Kỳ Nhơn xác nhận ông Phát Bùi tự ý ngồi cùng bàn tiệc với Đại Sứ Phạm Quang Vinh
https://www.youtube.com/watch?v=xC7pkqqbr3Y&feature=youtu.be

youtube.png

Ông Phan Kỳ Nhơn xác nhận ông Phát Bùi tự ý ngồi cùng bàn tiệc với Đại S…

Trong Youtube này, trích lại chỉ cái phần ông Phan Kỳ Nhơn “lên án” Phát Bùi đã tự ý lên lầu ngồi chung bàn tiệc với đại sứ cộng sản Việt Nam Phạm Quang Vinh ngày 22 tháng 10 năm 2015. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên ông Phan Kỳ Nhơn tuyên bố “rõ ràng” và “thẳng thừng” rằng ông KHÔNG HỀ chỉ định Phát Bùi lên ngồi tiệc với đại sứ CSVN mà là do Phát Bùi tự ý quyết định. Lời tuyên bố này của ông Phan Kỳ Nhơn là một cái tát nảy lửa vào mặt Phát Bùi, và chắc chắn sẽ gây nên trận “đụng độ” sôi nổi giữa ông Phan Kỳ Nhơn và Phát Bùi trong những ngày tới đây. Ông Phan Kỳ Nhơn cũng còn xác nhận Ngô Kỷ là “đúng” trong việc chống đối Phát Bui lâu nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s